Wyniki rekrutacji 2021/2022 – Stypendia m.st. Warszawy im. Jana Pawła II

Informujemy, że znamy już  stypendystów m.st. Warszawy im. Jana Pawła II wyłonionych spośród studentów warszawskich uczelni oraz uczniów warszawskich szkól podstawowych i  ponadpodstawowych

Serdecznie gratulujemy laureatom!

Wszyscy Stypendyści otrzymali na adres e-mail osoby składającej wniosek wiadomość z informacją o wysokości przyznanego stypendium.

Dodano: