Wyniki rekrutacji dla studentów – Stypendia m.st. Warszawy im. Jana Pawła II

Informujemy, że znamy już tegorocznych stypendystów m.st. Warszawy im. Jana Pawła II spośród studentów warszawskich uczelni.

Serdecznie gratulujemy laureatom!

Wszyscy Stypendyści otrzymali na adres e-mail osoby składającej wniosek wiadomość z informacją o wysokości przyznanego stypendium.

Dodano: