Logo Centrum Myśli Jana Pawła II

WYKONAWCY

Występują m.in. :

Chór Pokolenia JP2, Schola Cantorum Gedanensis, Zespół Folklorystyczny "Pogranicze" z Szypliszek, orkiestra symfoniczna, zespoły ludowe, aktorzy ludowi tradycyjnych Misteriów Pasyjnych, Dorota Miśkiewicz, Mietek Szcześniak, Kinga Preis, Krzysztof Globisz, Danuta Stenka, Jan Peszek, Paweł Kukiz, Dorota Segda, Andrzej Grabowski.


Pomysł projektu: Paweł Nowacki TVP1.

Scenariusz: Halina Bisztyga, Jan Pospieszalski

Reżyseria: Jerzy Bielunas

Kierownictwo muzyczne, opracowania: Marcin, Mateusz Pospieszalscy

Opublikowano 14.12.2007

ZOBACZ RÓWNIEŻ

Poznawaj kino na leżakach i z międzykulturowej perspektywy! To unikalny w warszawskiej przestrzeni projekt integracji międzykulturowej poprzez sztukę filmową.
Festiwal Muzyka Pokoju Muzyka Wiary to przestrzeń dla twórców, którzy są otwarci na tradycje różnych kultur i religii. Obejmuje on koncerty i spotkania poświęcone wielokulturowości, tolerancji i wolności.
Centrum Myśli Jana Pawła II wspiera współpracę m.st. Warszawy z organizacjami wyznaniowymi różnych religii i denominacji. Co roku organizujemy spotkanie przedstawicieli mniejszości religijnych z Prezydentem m.st. Warszawy.