Wykład Bernarda Lecomte’a na UKSW

Spotkanie ze studentami dziennikarstwa UKSW z francuskim dziennikarzem i pisarzem Bernardem Lecomte’m na temat polityki europejskiej i pontyfikatu Jana Pawła II w Centrum Komunikacji Społecznej i Cyfrowej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Wśród poruszonych tematów znalazły się wydarzenia lat 1979-1989 w Polsce i na  świecie, a szczególnie czas pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II do ojczyzny, a także wydarzenia z placu Tiananmen, czy okresu przełomu w Rosji. Wybitny francuski dziennikarz opowiadał o roli dziennikarstwa we współczesnym świecie – etyce i standardach  pracy. Na pytanie o strach, który odczuwa dziennikarz podczas pracy, odpowiedział, że strach jest zawsze i jest konieczny. Dodał, że jedynym wyznaniem dziennikarza powinno być dziennikarstwo.

Organizatorami spotkania były Centrum Myśli Jana Pawła II, Fundacja Konrada Adenauera i Centrum Komunikacji Społecznej i Cyfrowej UKSW.

Fot. Michał Ośka

Dodano: