Logo Centrum Myśli Jana Pawła II

Wykład otwarty dr Dominiki Żukowskiej-Gardzińskiej „Tożsamość ciała w nauczaniu Jana Pawła II”

Zapraszamy na wykład otwarty pod tytułem „Tożsamość ciała w nauczaniu Jana Pawła II”, który wygłosi dr Dominika Żukowska-Gardzińska, ekspertka Centrum Myśli Jana Pawła II. Spotkanie odbędzie 26 lutego o godz. 19:30 się w sali Caritas, ul. Krakowskie Przedmieście 62 (wejście od ul. Bednarskiej).

Wykład jest analizą aktualności myśli Jana Pawła II, szczególnie jego rozważań nad sensem ludzkiej cielesności, która nakreśliła zainteresowania człowieka we wszystkich sferach jego obecności w świecie. Problematyka cielesności od połowy XX wieku przeżywała pewien renesans. Osoba i jej ciało stały się tematem rozważań wielu dziedzin nauki. Oprócz teologii, filozofii i etyki, dołączyła do nich antropologia kultury i sama kultura, rozumiana jako sztuka oraz przestrzeń różnych aktywności człowieka. Teologia ciała Jana Pawła II, jeszcze nie do końca zauważona w świecie samej teologii i filozofii, a co dopiero w sferze kultury, jest wstępem do nauczania na temat integralności człowieka oraz do postawienia diagnozy na temat jego kondycji w świecie współczesnym. Jest równocześnie propozycją praktycznych wskazań odnoszących się do sfery ludzkiego życia.

Dr Dominika Żukowska-Gardzińska – teolog kultury, wykładowca; kierownik Instytutu Badan Naukowych Centrum Myśli Jana Pawła II, adiunkt w Instytucie Dialogu Wiary i Kultury Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. W przestrzeni jej zainteresowań badawczych znajdują się teologia ciała, tożsamość, dialog wiary i kultury, polityka kulturalna, pedagogika kultury, ale też przestrzenie łączenia nauki i szeroko rozumianego otoczenia gospodarczego. W 2017 roku została odznaczona przez Prezydenta RP Brązowym Krzyżem Zasługi za pracę na rzecz państwa i obywateli w obszarze nauki.

Organizatorzy wydarzenia:
Centrum Myśli Jana Pawła II
Stowarzyszenie Katolickiej Młodzieży Akademickiej
Duszpasterstwo Akademickie św. Anny w Warszawie

Klikając „Zgadzam się” udzielasz zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych dotyczących Twojej aktywności na naszej witrynie w celach analitycznych, zapewnienia prawidłowego działania funkcjonalności z serwisów społecznościowych oraz serwerów treści. Szczegółowy opis celów i zakresu przetwarzanych danych znajdziesz tutaj.