Logo Centrum Myśli Jana Pawła II

„Teologia ciała Jana Pawła II. Od teorii do praktyki życia” – SPOTKANIE 5

Temat spotkania: Czy dobrze człowiekowi żyć samemu? Człowiek wobec komunii osób.

Termin i miejsce: 3 czerwca 2019, godz. 17:00, Centrum Myśli Jana Pawła II

Spotkanie dla osób zrekrutowanych do projektu. Więcej informacji tutaj.

W programie:

  • Analiza tekstów: dr Bartosz Wieczorek
  • Wykład: dr Sebastian Duda
  • Warsztaty: Michał Borkowski – psycholog

Proponowane teksty: Jan Paweł II, Mężczyzną i niewiastą stworzył ich, Lublin 2008, s. 9-44; Adhortacja Familiaris consortio; K. Wojtyła, Miłość i odpowiedzialność, Lublin 2001, s. 187-233; K. Wojtyła, Rodzicielstwo a „communio personarum”, „Ateneum Kapłańskie” 1975 nr 1, s. 17-31;

„Komunia osób”, która stoi u początku rodziny jako miłość małżeńska, dopełnia się poprzez wychowanie i rozprzestrzenia się na dzieci. Chodzi o to, aby podjąć całe to potencjalne bogactwo, jakim jest każdy człowiek rozwijający się pośród rodziny; chodzi o to, aby nie pozwolić mu zginąć albo ulec degeneracji, natomiast zaktualizować je w coraz dojrzalsze człowieczeństwo”. Jan Paweł II, List do rodzin, 16.

*****

Seminarium „Teologia ciała Jana Pawła II. Od teorii do praktyki życia”: kurs łączy w sobie analizę tekstów Jana Pawła II, wykłady przedstawiające omawiany problem oraz zajęcia warsztatowe utrwalające w praktyczny sposób poznane treści. Zajęcia poprowadzą eksperci Centrum Myśli Jana Pawła II. Do współtworzenia programu zaprosiliśmy także przedstawicieli organizacji inicjatyw społecznych a także ekspertów-praktyków.

 

Klikając „Zgadzam się” udzielasz zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych dotyczących Twojej aktywności na naszej witrynie w celach analitycznych, zapewnienia prawidłowego działania funkcjonalności z serwisów społecznościowych oraz serwerów treści. Szczegółowy opis celów i zakresu przetwarzanych danych znajdziesz tutaj.