Logo Centrum Myśli Jana Pawła II

„Teologia ciała Jana Pawła II. Od teorii do praktyki życia” – SPOTKANIE 4

Temat spotkania: Jak kocha człowiek? Ciało, płciowość i miłość ludzka. Ciało kobiety i mężczyzny. Czystość ciała.

Termin i miejsce: 13 maja 2019, godz. 17:00, Centrum Myśli Jana Pawła II

Spotkanie dla osób zrekrutowanych do projektu. Więcej informacji tutaj.

W programie:

  • Analiza tekstów: dr Bartosz Wieczorek
  • Wykład: dr Sebastian Duda
  • Warsztaty: Iwona Kozieja-Grabowska – praktyk, promotor, facylitator i trener dialogu

Proponowane teksty: K. Wojtyła, Miłość i odpowiedzialność, Lublin 2001, s. 67-125; K. Wojtyła, Miłość i odpowiedzialność, Lublin 2001, s. 127-155; List apostolski Mulieris dignitatem;

„Miłość otwiera na drugiego człowieka, stając się tym samym podstawą ludzkich relacji. Uzdalnia do przekraczania bariery własnych słabości i uprzedzeń. Oczyszcza pamięć, uczy nowych dróg, otwiera perspektywę prawdziwego pojednania, którego istotnym owocem jest wspólne dawanie świadectwa Ewangelii, tak bardzo potrzebnego współczesnemu światu”. Jan Paweł II, Przemówienie, Drohiczyn 10.06.1999 r.

*****

Seminarium „Teologia ciała Jana Pawła II. Od teorii do praktyki życia”: kurs łączy w sobie analizę tekstów Jana Pawła II, wykłady przedstawiające omawiany problem oraz zajęcia warsztatowe utrwalające w praktyczny sposób poznane treści. Zajęcia poprowadzą eksperci Centrum Myśli Jana Pawła II. Do współtworzenia programu zaprosiliśmy także przedstawicieli organizacji inicjatyw społecznych a także ekspertów-praktyków.

Klikając „Zgadzam się” udzielasz zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych dotyczących Twojej aktywności na naszej witrynie w celach analitycznych, zapewnienia prawidłowego działania funkcjonalności z serwisów społecznościowych oraz serwerów treści. Szczegółowy opis celów i zakresu przetwarzanych danych znajdziesz tutaj.