Logo Centrum Myśli Jana Pawła II

„Teologia ciała Jana Pawła II. Od teorii do praktyki życia” – SPOTKANIE 3

Temat spotkania: Czy ciało nas ogranicza? Ciało jako „naturalna granica” dla ludzkich dążeń. Ciało a wolność.

Termin i miejsce: 1 kwietnia 2019, godz. 17:00, Centrum Myśli Jana Pawła II

Spotkanie dla osób zrekrutowanych do projektu. Więcej informacji tutaj.

W programie:

  • Analiza tekstów: dr Bartosz Wieczorek
  • Wykład: dr Sebastian Duda
  • Warsztaty: przedstawiciel Fundacji „Kasisi” Szymona Hołowni

Proponowane teksty: Encyklika Fides et ratio; Encyklika Evangelium vitae; Jan Paweł II, Pamięć i tożsamość, Kraków 2005, s. 41-50; K. Wojtyła, Osoba i czyn oraz inne studia antropologiczne, Lublin 2000, s. 151-191;

„Wolność jest wielkim darem Stwórcy, jako że ma służyć osobie i jej spełnieniu, które dokonuje się przez dar z siebie i otwarcie się na drugiego człowieka. Natomiast absolutyzacja wolności w indywidualistycznym ujęciu prowadzi do ogołocenia jej z pierwotnej treści oraz do przekreślenia jej najgłębszego powołania i godności”. (Jan Paweł II, Evangelium vitae, 19).

*****

Seminarium „Teologia ciała Jana Pawła II. Od teorii do praktyki życia”: kurs łączy w sobie analizę tekstów Jana Pawła II, wykłady przedstawiające omawiany problem oraz zajęcia warsztatowe utrwalające w praktyczny sposób poznane treści. Zajęcia poprowadzą eksperci Centrum Myśli Jana Pawła II. Do współtworzenia programu zaprosiliśmy także przedstawicieli organizacji inicjatyw społecznych a także ekspertów-praktyków.

Klikając „Zgadzam się” udzielasz zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych dotyczących Twojej aktywności na naszej witrynie w celach analitycznych, zapewnienia prawidłowego działania funkcjonalności z serwisów społecznościowych oraz serwerów treści. Szczegółowy opis celów i zakresu przetwarzanych danych znajdziesz tutaj.