Logo Centrum Myśli Jana Pawła II

„Teologia ciała Jana Pawła II. Od teorii do praktyki życia” – SPOTKANIE 2

Temat spotkania: Jakie są drogi do szczęścia? Człowiek w wymiarze daru. Człowiek wobec prawdy. Prawo naturalne.

Termin i miejsce: 11 marca 2019, godz. 17:00, Centrum Myśli Jana Pawła II

Spotkanie dla osób zrekrutowanych do projektu. Więcej informacji tutaj.

W programie:

  • Analiza tekstów: dr Bartosz Wieczorek
  • Wykład: dr Sebastian Duda
  • Warsztaty: przedstawiciel kampanii „Dziewczyny na politechniki!”

Proponowane teksty: Jan Paweł II, Mężczyzną i niewiastą stworzył ich, Lublin 2008, s. 44-61; K. Wojtyła, Zagadnienie normy i szczęścia w: Wykłady lubelskie, Lublin 2006, s. 179-290; Encyklika Veritatis splendor;

Człowieka stającego „w obliczu tajemnic i pytań, na które nie znajduje odpowiedzi, ogarnia rozczarowanie i rozpacz lub nawet pokusa wyeliminowania źródła tych problemów przez położenie kresu ludzkiemu życiu” (Jan Paweł II, Redemptor hominis, 15).

*****

Seminarium „Teologia ciała Jana Pawła II. Od teorii do praktyki życia”: kurs łączy w sobie analizę tekstów Jana Pawła II, wykłady przedstawiające omawiany problem oraz zajęcia warsztatowe utrwalające w praktyczny sposób poznane treści. Zajęcia poprowadzą eksperci Centrum Myśli Jana Pawła II. Do współtworzenia programu zaprosiliśmy także przedstawicieli organizacji inicjatyw społecznych a także ekspertów-praktyków.

Klikając „Zgadzam się” udzielasz zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych dotyczących Twojej aktywności na naszej witrynie w celach analitycznych, zapewnienia prawidłowego działania funkcjonalności z serwisów społecznościowych oraz serwerów treści. Szczegółowy opis celów i zakresu przetwarzanych danych znajdziesz tutaj.