Logo Centrum Myśli Jana Pawła II

„Teologia ciała Jana Pawła II. Od teorii do praktyki życia” – SPOTKANIE 1

Temat spotkania: Czy człowiek rodzi się człowiekiem? Człowiek wobec natury. Natura a kultura. Norma personalistyczna.

Termin i miejsce: 18 lutego 2019, godz. 17:00, Centrum Myśli Jana Pawła II

Spotkanie dla osób zrekrutowanych do projektu. Więcej informacji tutaj.

W programie:

  • Analiza tekstów: dr Bartosz Wieczorek
  • Wykład: dr Sebastian Duda
  • Warsztaty: przedstawiciel projektu „Szlachetna paczka”

Proponowane teksty: Jan Paweł II, Mężczyzną i niewiastą stworzył ich, Lublin 2008, s. 9-20; Podmiotowość i „to, co nieredukowalne” w człowieku w: K. Wojtyła, Osoba i czyn oraz inne studia antropologiczne, Lublin 2000, s. 435-443; Transcendencja osoby w czynie a autoteleologia człowieka w: Osoba i czyn oraz inne studia antropologiczne, Lublin 2000, s. 479-490; K. Wojtyła, Miłość i odpowiedzialność, Lublin 2001, s. 23-45; K. Wojtyła, Człowiek w polu odpowiedzialności, Lublin 1991, s. 84-87.

Człowiek jest „dla siebie samego darem otrzymanym od Boga i dlatego musi respektować naturalną i moralną strukturę, w jaką został wyposażony” (Jan Paweł II, Centesimus annus, 38).

*****

Seminarium „Teologia ciała Jana Pawła II. Od teorii do praktyki życia”: kurs łączy w sobie analizę tekstów Jana Pawła II, wykłady przedstawiające omawiany problem oraz zajęcia warsztatowe utrwalające w praktyczny sposób poznane treści. Zajęcia poprowadzą eksperci Centrum Myśli Jana Pawła II. Do współtworzenia programu zaprosiliśmy także przedstawicieli organizacji inicjatyw społecznych a także ekspertów-praktyków.

Klikając „Zgadzam się” udzielasz zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych dotyczących Twojej aktywności na naszej witrynie w celach analitycznych, zapewnienia prawidłowego działania funkcjonalności z serwisów społecznościowych oraz serwerów treści. Szczegółowy opis celów i zakresu przetwarzanych danych znajdziesz tutaj.