Logo Centrum Myśli Jana Pawła II

Seminarium „Pielgrzymki Jana Pawła II jako nowy model komunikacji i przekazu wartości”

Zapraszamy na seminarium „Pielgrzymki Jana Pawła II jako nowy model komunikacji i przekazu wartości”. Spotkanie odbędzie się 6 maja 2019 roku o godz. 18:00 w Centrum Myśli Jana Pawła II. Poprowadzi je Paweł Zuchniewicz. Seminarium jest organizowane przez Centrum Myśli Jana Pawła II we współpracy z Papieskim Uniwersytetem Santa Croce z Włoch.

Wydarzenie odbywa się w ramach obchodów 40. rocznicy pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II do Polski organizowanych pod hasłem „Odpowiedzialność za dobro wspólne”.