Logo Centrum Myśli Jana Pawła II

Osoba i samorząd

Czy idea samorządności może pomóc realizować się jednostkom tworzącym wspólnotę? A może interes wspólnoty zawsze stoi w sprzeczności z interesem jednostki?

W 100-lecie urodzin Jana Pawła II warto przyjrzeć się bliżej relacji między osobą i samorządem. Czy zaproponowana przez Karola Wojtyłę filozoficzna i antropologiczna koncepcja osoby jest obecna w dyskursie politycznym i w procesach reform samorządowych państwa? Czy nauczanie Jana Pawła II miało wpływ na kształtowanie modelu samorządu w Polsce? Czy samorządy są w stanie stwarzać warunki dla kształtowania osoby – w myśl Karola Wojtyły, że uczestnictwo we wspólnocie, działanie wspólnie z innymi, nie tylko pozwala tworzyć coś razem, ale przede wszystkim pozwala się owej osobie spełnić.

Szczegółowy program: DO POBRANIA

Konferencja odbyła się online 19 października. Poniżej pełen zapis konferencji:

Konferencję rozpoczęła sesja otwierająca z udziałem prezydent Gdańska Aleksandry Dulkiewicz i prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego (online).

Wśród zaproszonych prelegentów znaleźli się zarówno naukowcy akademiccy zajmujący się filozofią, etyką, politologią, socjologią czy teologią, jak i politycy, działacze samorządowi i społeczni:

o. prof. Andrzej Szostek – filozof, etyk, rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w latach 1998–2004.

prof. Aniela Dylus – politolog, wykładowczyni Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Olgierd Geblewicz – marszałek województwa zachodniopomorskiego.

dr Jan Olbrycht – socjolog, nauczyciel akademicki, polityk, europarlamentarzysta, działacz społeczny.

prof. Cezary Kościelniak – filozof, wykładowca w Instytucie Kulturoznawstwa Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu.

ks. Kazimierz Sowa – dziennikarz, publicysta, dyrektor telewizji Religia.tv w latach 2007–2015.

dr Przemysław Ruchlewski – wykładowca, badacz historii Ruchu NSZZ Solidarność, wicedyrektor Europejskiego Centrum Solidarności.

Wojciech Onyszkiewicz – historyk, działacz harcerski, opozycjonista, członek KORu.

dr hab. Dominika Żukowska-Gardzińska – teolog kultury, kierownik Instytutu Badan Naukowych Centrum Myśli Jana Pawła II, profesor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Wybrane fragmenty konferencji:

Organizatorami wydarzenia są Fundacja Konrada Adenauera, Centrum Myśli Jana Pawła II oraz Europejskie Centrum Solidarności.