Logo Centrum Myśli Jana Pawła II

Osoba i samorząd

Czy idea samorządności może pomóc realizować się jednostkom tworzącym wspólnotę? A może interes wspólnoty zawsze stoi w sprzeczności z interesem jednostki?

W 100-lecie urodzin Jana Pawła II warto przyjrzeć się bliżej relacji między osobą i samorządem. Czy zaproponowana przez Karola Wojtyłę filozoficzna i antropologiczna koncepcja osoby jest obecna w dyskursie politycznym i w procesach reform samorządowych państwa? Czy nauczanie Jana Pawła II miało wpływ na kształtowanie modelu samorządu w Polsce? Czy samorządy są w stanie stwarzać warunki dla kształtowania osoby – w myśl Karola Wojtyły, że uczestnictwo we wspólnocie, działanie wspólnie z innymi, nie tylko pozwala tworzyć coś razem, ale przede wszystkim pozwala się owej osobie spełnić.

Szczegółowy program: DO POBRANIA

Konferencja odbyła się online 19 października. Poniżej pełen zapis konferencji:

Konferencję rozpoczęła sesja otwierająca z udziałem prezydent Gdańska Aleksandry Dulkiewicz i prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego (online).

Wśród zaproszonych prelegentów znaleźli się zarówno naukowcy akademiccy zajmujący się filozofią, etyką, politologią, socjologią czy teologią, jak i politycy, działacze samorządowi i społeczni:

o. prof. Andrzej Szostek – filozof, etyk, rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w latach 1998–2004.

prof. Aniela Dylus – politolog, wykładowczyni Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Olgierd Geblewicz – marszałek województwa zachodniopomorskiego.

dr Jan Olbrycht – socjolog, nauczyciel akademicki, polityk, europarlamentarzysta, działacz społeczny.

prof. Cezary Kościelniak – filozof, wykładowca w Instytucie Kulturoznawstwa Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu.

ks. Kazimierz Sowa – dziennikarz, publicysta, dyrektor telewizji Religia.tv w latach 2007–2015.

dr Przemysław Ruchlewski – wykładowca, badacz historii Ruchu NSZZ Solidarność, wicedyrektor Europejskiego Centrum Solidarności.

Wojciech Onyszkiewicz – historyk, działacz harcerski, opozycjonista, członek KORu.

dr hab. Dominika Żukowska-Gardzińska – teolog kultury, kierownik Instytutu Badan Naukowych Centrum Myśli Jana Pawła II, profesor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Wybrane fragmenty konferencji:

Organizatorami wydarzenia są Fundacja Konrada Adenauera, Centrum Myśli Jana Pawła II oraz Europejskie Centrum Solidarności.

Klikając „Zgadzam się” udzielasz zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych dotyczących Twojej aktywności na naszej witrynie w celach analitycznych, zapewnienia prawidłowego działania funkcjonalności z serwisów społecznościowych oraz serwerów treści. Szczegółowy opis celów i zakresu przetwarzanych danych znajdziesz tutaj.