Logo Centrum Myśli Jana Pawła II

Międzynarodowa Szkoła Letnia w Granadzie

W dniach 17-25 czerwca 2018 już po raz szósty odbędzie się Międzynarodowa Szkoła Letnia w Granadzie.

Kultura późnego sekularnego kapitalizmu jest oparta na silnej relacji ekonomii i pragnień. Najintensywniej przejawia się ona w wirtualnym konsumpcjonizmie, który zdominował nasze zmysły, naszą jaźń i relacje. Tegoroczna Międzynarodowa Szkoła Letnia ma za zadanie spojrzeć na obecny kryzys człowieczeństwa jako na okazję do zadania pytania o głębsze teologiczne znaczenie relacji ekonomii i pragnienia. Organizatorzy chcą przywrócić tym dwóm pojęciom ich wielowartościowy, głęboko humanistyczny charakter i w ten sposób dojść do odpowiedzi na pytanie, jak wybrnąć z kryzysu.

Wydarzenie organizują Instytut Filozofii Edyty Stein w Granadzie, Międzynarodowe Centrum Studiów nad Chrześcijańskim Wschodem i Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie. Partnerem szkoły letniej w Granadzie jest Centrum Myśli Jana Pawła II.