Logo Centrum Myśli Jana Pawła II

Koncert Chóru w Rusinowie

Zapraszamy na koncert Chóru Centrum Myśli Jana Pawła II w Rusinowie! Zaprezentowane zostaną utwory a cappella o tematyce papieskiej i maryjnej.

30 czerwca, godzina 10:30
Kościół pw. Św. Piotra i Pawła w Rusinowie