Logo Centrum Myśli Jana Pawła II

Debata „Czy łączy nas źródło? O wizji wolności artysty i Jana Pawła II”

22 listopada 2018 o godz.18.00 w Sali Kolebkowej Centrum Sztuki Współczesnej Zamku Ujazdowskiego odbędzie się debata  „Czy łączy nas źródło? O wizji wolności artysty i Jana Pawła II”.

W rozmowie udział wezmą:

  • Cezary Hunkiewicz – socjolog, animator, nauczyciel akademicki, założyciel Europejskiej Fundacji Kultury Miejskiej, badacz kultury, krytyk sztuki ulicznej, autor tekstów publikowanych w kraju i zagranicą;
  • Mariusz Libel – reprezentant urban artu, współzałożyciel Twożywa (1998–2011) – grupy okrzykniętej „moralistami ery konsumpcji”, atakującej miejską przestrzeń wyrazistymi i rozpoznawalnymi komunikatami wizualnymi m.in. w formie billboardów, wielkopowierzchniowych murali oraz plakatów;
  • Marcin Rutkiewicz – Fundator i prezes Fundacji Sztuki Zewnętrznej, twórca i kurator Galerii Forty/Forty na Fortach Bema w Warszawie, członek Rady Programowej Biennale Plakatu;
  • Paweł Rojek – filozof i socjolog, wykładowca Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II, szef kolegium redakcyjnego kwartalnika „Pressje”, członek Klubu Jagiellońskiego.

Spotkanie poprowadzi Dawid Gospodarek.

Marcin Rutkiewicz w swoim artykule zauważył, że: „Street art w Polsce nie jest zjawiskiem tak masowym i widocznym jak to, co zobaczyć można na ulicach Berlina, Londynu czy Barcelony, ale ma własną, kilkudziesięcioletnią historię i nie jest prostą kopią procesów obecnych w świecie Zachodu. Wiele zjawisk pojawiało się w Polsce równolegle, a niekiedy nawet wcześniej w stosunku do tego, co krytycy gatunku uznają za jego początki. Fenomen określany dziś elastycznym i pojemnym mianem ‘street artu’ kształtowany był w Polsce przez tradycję graffiti wolnościowego z lat II wojny światowej i czasów Solidarności, muralizm z lat odbudowy kraju, eksperymenty artystów neoawangardowych w latach 70. I graffiti szablonowe okresu stanu wojennego. Dopiero na te zjawiska nałożył się, począwszy od lat 90., dominujący wpływ writingu, a po roku 2000 bezpośrednie przykłady dokonań działających na Zachodzie artystów streetartowych. Warto o tym pamiętać.” („Znak” lipiec-sierpień 2014 rok).

W debacie o wizji wolności przyjrzymy się zjawisku opisanemu przez Marcina Rutkiewicza. Będzie to również szansa do zweryfikowania, czy umiłowanie jej i bunt wobec otaczającej rzeczywistości, niezgoda na zredukowanie ludzkiego życia do „mieć” i tęsknota za sensem jest tym, co łączy wolność artysty z wolnością w rozumieniu Karola Wojtyły. Dla Jana Pawła II to umiłowanie wolności wyrastało z relacji z Bogiem. A z czego wynika umiłowanie wolności wśród przedstawicieli street artu? Czy te dwie wolności: wolność Jana Pawła II i wolność artystów sztuk wizualnych ma jakieś obszary wspólne – czy coś je łączy? Czy łączy nas Źródło, rozumiane jako uniwersalna tęsknota za sensem?

Debata jest częścią projektu „Sztuka w drodze”.

Projekt dofinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Klikając „Zgadzam się” udzielasz zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych dotyczących Twojej aktywności na naszej witrynie w celach analitycznych, zapewnienia prawidłowego działania funkcjonalności z serwisów społecznościowych oraz serwerów treści. Szczegółowy opis celów i zakresu przetwarzanych danych znajdziesz tutaj.