Logo Centrum Myśli Jana Pawła II

Wykład prof. Witolda Glinkowskiego o dialogu

30 stycznia 2020 r. o godzinie 18.00 w Centrum Myśli Jana Pawła II odbędzie się wykład otwarty dr hab., prof. nadzw. Witolda Glinkowskiego pod tytułem „Człowiek dialogu a człowiek w dialogu w ujęciu Martina Bubera”. Spotkanie jest częścią cyklu seminariów wokół myśli Jana Pawła II organizowanych w ramach programu Karol Wojtyła Fellowship.

Witold P. Glinkowski – dr hab., prof. nadzw. Uniwersytetu Łódzkiego; absolwent historii i filozofii UŁ. Zajmuje się filozofią współczesną, zwłaszcza filozofią dialogu, antropologią filozoficzną i filozofią hermeneutyczną. Wydał książki: Wolność ku nadziei. Spotkanie z myślą ks. Józefa Tischnera, Łódź 2003; Imię filozofii. Przyczynek do filozofii dialogu, Łódź 2005; Transcendencje codzienności, Łódź 2008; Człowiek – istota spoza kultury. Dialogika Martina Bubera jako podstawa antropologii filozoficznej, Łódź 2011 oraz kilkadziesiąt artykułów, głównie poświęconych myśli Martina Bubera, Józefa Tischnera i Martina Heideggera.

Szczegółowe informacje o programie Karol Wojtyła Fellowship, w tym cyklu seminariów, dostępne są na stronie: https://bit.ly/31CCmxe

Klikając „Zgadzam się” udzielasz zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych dotyczących Twojej aktywności na naszej witrynie w celach analitycznych, zapewnienia prawidłowego działania funkcjonalności z serwisów społecznościowych oraz serwerów treści. Szczegółowy opis celów i zakresu przetwarzanych danych znajdziesz tutaj.