Logo Centrum Myśli Jana Pawła II

I pielgrzymka 1979 – punkt wyjścia do budowania idei jedności i integracji europejskiej

Zapraszamy na panel dyskusyjny „I pielgrzymka 1979 – punkt wyjścia do budowania idei jedności i integracji europejskiej”.

W spotkaniu wezmą udział: ks. prof. Jacek Grzybowski
i dr Paweł Machalski. Prowadzenie: Andrzej Brzeziecki

Centrum Myśli Jana Pawła II, godz. 18:00-20.00

W niepublikowanym przemówieniu (5 czerwca na Zamku Królewskim odbędzie się prezentacja książki z przemówieniem i jego krytycznym opracowaniem) do Rady Głównej Episkopatu Polski, wygłoszonym na Jasnej Górze 5 czerwca 1979 r. Jan Paweł II mówił: „Cały Zachód jest obciążony kompleksami, wielorakimi kompleksami. Jest w pewnym sensie ideologicznie rozłożonym. Zaczyna się obecnie trochę wydobywać. Myślę, że cała ta inicjatywa Parlamentu Europejskiego, jednoczenia się Europy jest po to, żeby się z tego kompleksu wydobyć”. W swoich słowach Jana Paweł II odniósł się do pierwszych bezpośrednich i powszechnych wyborów do Parlamentu Europejskiego, które odbywały się w dniach 7-10 czerwca 1979 r.

Zdaniem dr. Andrzeja Grajewskiego tezę o braku odporności Zachodu na przeciwstawienie się ofensywie krajów komunistycznych kard. Karol Wojtyła stawiał już wcześniej, m.in. na podstawie własnych doświadczeń z czasów młodości oraz późniejszych kontaktów z zachodnimi hierarchami i intelektualistami.

Warto też odnotować, iż w trakcie audiencji dla członków Parlamentu Europejskiego 5 kwietnia 1979 r. Jan Paweł II zachęcał do budowania coraz większej jedności Europy i przekraczania własnych partykularyzmów. Zadawał też aktualne do dziś pytania; „W jaki sposób można by dojść do szeroko pojętego braterstwa, bez utraty wartościowych własnych tradycji danego kraju czy regionu? W jaki sposób można by rozbudowywać struktury koordynujące, bez zmniejszania odpowiedzialności własnej struktur podstawowych lub pośrednich? W jaki sposób można by pozwolić jednostkom, rodzinom, wspólnotom miejscowym, narodowościom realizować ich prawa i obowiązki w obrębie Wspólnoty Europejskiej, ukierunkowanej ku reszcie świata oraz ku krajom biednym , mając na względzie szeroko pojmowane dobro wspólne w celu osiągnięcia większej harmonii?”.

Klikając „Zgadzam się” udzielasz zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych dotyczących Twojej aktywności na naszej witrynie w celach analitycznych, zapewnienia prawidłowego działania funkcjonalności z serwisów społecznościowych oraz serwerów treści. Szczegółowy opis celów i zakresu przetwarzanych danych znajdziesz tutaj.