Logo Centrum Myśli Jana Pawła II

WSZYSCY JESTEŚMY RÓWNI – WARSZTATY LORDA DAVIDA ALTONA

Pobyt lorda Davida Altona, gościa zaproszonego przez Centrum Myśli Jana Pawła II, w Warszawie dobiegł końca. W ostatnim dniu swojej wizyty, 6 października, brytyjski polityk prowadził Warsztaty Liderów, których temat przewodni brzmiał: Ochrona godności ludzkiej gwarantem praw człowieka.Św. Jan Paweł II podkreślał, że prawa człowieka, życie ludzkie i godność osoby są trzema bokami jednego trójkąta. Ta idea towarzyszyła warsztatom prowadzonym przez naszego zagranicznego prelegenta, który odpowiedział na podstawie własnych doświadczeń, na pytanie: co się stanie, gdy jeden element pominiemy kosztem innych. Wskazywał za Gilbertem Chesteronem, że kiedy ludzie zaczną ignorować godność osoby to nie potrwa długo, aż zaczną ignorować także prawa człowieka. Bazując na licznych przykładach zilustrował, co naprawdę znaczy i jakie są konsekwencje dla porządku publicznego, gdy mówimy że każdy jest na obraz Boga, jest wyjątkowy i cenny od poczęcia aż do śmierci. Podkreślał, tak jak Jan Paweł II, opowiadając się przeciw kulturze śmierci, że naród, który zabija własne dzieci, staje się narodem bez przyszłości.

Zapraszamy do obejrzenia wprowadzenia do warsztatów na kanale YouTube Centrum Myśli Jana Pawła II.

Professor the Lord Alton of Liverpool – brytyjski polityk, długoletni członek Izby Lordów. Znany z działalności w obszarze praw człowieka. Twórca Jubilee Campaign. Prowadzi kampanie na rzecz ratowania najmłodszych. Współzałożyciel Jubilee Action – chrześcijańskiej organizacji charytatywnej działającej na rzecz ochrony dzieci. Zajmuje zdecydowane stanowisko pro-life. Patron Międzynarodowej Sieci Młodych Liderów. Autor dzieła: „Signs of Contradition: People Who Changed Our World”, w której jeden z rozdziałów zadedykował Janowi Pawłowi II. Poświęcił ambicję polityczną dla działań zgodnych z sumieniem.

JP2 Memorial Lectures 2016 – cykl inspirujących spotkań dotykających problematyki z zakresu nauczania Jana Pawła II. Do głównych celów projektu należą: refleksja nad chrześcijańską myślą społeczną oraz filozoficzną, wskazanie współczesnych problemów i zagrożeń, dostrzeżenie aktualności myśli Papieża-Polaka w odniesieniu do sytuacji człowieka XXI wieku, rozważanie dotyczące kondycji jednostki prezentowane przez wybitnych reprezentantów świata nauki.

Opublikowano 13.10.2016

ZOBACZ RÓWNIEŻ

To był wyjątkowy dzień! Mieliśmy okazję przenieść się w czasie i poznać różne regiony etnograficzne Polski.
Rozmawiamy o kulturze w trudnych czasach. O kulturze, która przechowuje „przesłanie o czymś wyższym”, jest dowodem na wartość człowieka, pokazuje, że wybory są możliwe, i która opiera się na słuchaniu
Z okazji 25. rocznicy ogłoszenia encykliki zapraszamy do przeczytania artykułu „Jan Paweł II a sprawa Galileusza” na naszym portalu JP2online
Rekrutacja
Od 1 września do 10 października 2023 studenci warszawskich uczelni – zarówno publicznych, jak i prywatnych – mogą ubiegać się o stypendia m.st. Warszawy im. Jana Pawła II