Logo Centrum Myśli Jana Pawła II

Wspomnienia z dnia wyboru – nowe filmy Mediateki

Z okazji 30. rocznicy wyboru Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową Mediateka Centrum Myśli Jana Pawła II przygotowała trzy materiały filmowe, w których znane polskie osobistości, a także członkowie „Środowiska” wspominają dzień 16 października 1978 roku.

Krzysztof Kolberger, Krzysztof Zanussi, o. Tadeusz Rostworowski SJ, abp Kazimierz Nycz, Maria Szmyd-Dormus, bp Antoni Długosz, Ewa Wisłocka, Władysława Bąk-Czechowska i Czesław Kwiecień opowiadają swoje wspomnienia z dnia wyboru krakowskiego kardynała na papieża.

O. Tadeusz Rostworowski wspomina, jak pobiegł z kolegami na Wawel, aby uruchomić Dzwon Zygmunta. Krzysztof Zanussi myślał, że źle zrozumiał Peruwiańczyka, który oznajmił mu, co się wydarzyło. Zaś bp Antoni Długosz udał się do pałacu kardynalskiego i kaplicy, w której modlił się Karol Wojtyła.

Filmy można obejrzeć na stronie: http://www.centrumjp2.pl/node/3723.

Krótkie informacje o wypowiadających się osobach i ich związkach z Janem Pawłem II znajdują się na stronie: http://www.centrumjp2.pl/node/2342.
 
Mediateka to archiwum materiałów filmowych, dźwiękowych i prasowych dotyczących Jana Pawła II. Na stronie internetowej znajdują się informacje o zbiorach multimedialnych pozyskanych lub przygotowanych przez Centrum Myśli Jana Pawła II.

Opublikowano 23.10.2008

ZOBACZ RÓWNIEŻ

Wykorzystajcie nadchodzący czas na zapoznanie się z kryteriami przyznawania stypendiów. W tym miesiącu zapraszamy także na koncert naszego Chóru, wykłady oraz Dzień Stypendysty.
Poznawaj kino na leżakach i z międzykulturowej perspektywy! To unikalny w warszawskiej przestrzeni projekt integracji międzykulturowej poprzez sztukę filmową.
Festiwal Muzyka Pokoju Muzyka Wiary to przestrzeń dla twórców, którzy są otwarci na tradycje różnych kultur i religii. Obejmuje on koncerty i spotkania poświęcone wielokulturowości, tolerancji i wolności.
Centrum Myśli Jana Pawła II wspiera współpracę m.st. Warszawy z organizacjami wyznaniowymi różnych religii i denominacji. Co roku organizujemy spotkanie przedstawicieli mniejszości religijnych z Prezydentem m.st. Warszawy.