Współpraca z osobami niepełnosprawnymi i starszymi

Komu pomagamy?

Opiekujemy się chorymi z różnego rodzaju niepełnosprawnością oraz ludźmi starszymi, samotnymi i niedołężnymi. Często są to osoby, które otrzymują pomoc specjalistyczną, ale brak im zwykłego kontaktu z drugim człowiekiem.

Gdzie pomagamy?

Pracujemy z podopiecznymi najczęściej w miejscu ich zamieszkania oraz jego otoczeniu. W zależności od indywidualnych potrzeb są to spotkania w domu, spacery w parku lub pomoc w przemieszczaniu się za pomocą komunikacji miejskiej.

Czym się zajmujemy?

Osobom starszym i niepełnosprawnym udzielamy pomocy indywidualnej, bezpośredniej, ukierunkowanej zarówno na rozwijanie związków interpersonalnych, jak i zaspokajanie  codziennych potrzeb, takich jak: rozmowy, czytanie, spacery, szeroko pojęte towarzyszenie.

Jeśli jesteś zainteresowany współpracą, skontaktuj się z nami: inkubator.niepelnosprawni@centrumjp2.pl

Dodano: