Logo Centrum Myśli Jana Pawła II

Współpraca z osobami niepełnosprawnymi i starszymi

Komu pomagamy?

Opiekujemy się chorymi z różnego rodzaju niepełnosprawnością oraz ludźmi starszymi, samotnymi i niedołężnymi. Często są to osoby, które otrzymują pomoc specjalistyczną, ale brak im zwykłego kontaktu z drugim człowiekiem.

Gdzie pomagamy?

Pracujemy z podopiecznymi najczęściej w miejscu ich zamieszkania oraz jego otoczeniu. W zależności od indywidualnych potrzeb są to spotkania w domu, spacery w parku lub pomoc w przemieszczaniu się za pomocą komunikacji miejskiej.

Czym się zajmujemy?

Osobom starszym i niepełnosprawnym udzielamy pomocy indywidualnej, bezpośredniej, ukierunkowanej zarówno na rozwijanie związków interpersonalnych, jak i zaspokajanie  codziennych potrzeb, takich jak: rozmowy, czytanie, spacery, szeroko pojęte towarzyszenie.

Jeśli jesteś zainteresowany współpracą, skontaktuj się z nami: inkubator.niepelnosprawni@centrumjp2.pl

Opublikowano 21.01.2013

ZOBACZ RÓWNIEŻ

To był wyjątkowy dzień! Mieliśmy okazję przenieść się w czasie i poznać różne regiony etnograficzne Polski.
Rozmawiamy o kulturze w trudnych czasach. O kulturze, która przechowuje „przesłanie o czymś wyższym”, jest dowodem na wartość człowieka, pokazuje, że wybory są możliwe, i która opiera się na słuchaniu
Z okazji 25. rocznicy ogłoszenia encykliki zapraszamy do przeczytania artykułu „Jan Paweł II a sprawa Galileusza” na naszym portalu JP2online
Rekrutacja
Od 1 września do 10 października 2023 studenci warszawskich uczelni – zarówno publicznych, jak i prywatnych – mogą ubiegać się o stypendia m.st. Warszawy im. Jana Pawła II