Logo Centrum Myśli Jana Pawła II

Wspólpraca w zespole – rola lidera

Kolejny blok zajęć poświęcono na współpracę w zespole, opartą na wzajemnym zaufaniu i uzupełnianiu się kompetencjami. Uczestnicy szkolenia mieli możliwość poznania pełnionej przez siebie roli w zespole oraz zidentyfikowania tych ról. Następnie wspólnie zastanawiali się nad rolą lidera w zespole, nad jego kompetencjami i zakresem jego działań.

[nggallery id=11]

Opublikowano 17.01.2013

ZOBACZ RÓWNIEŻ

Wykorzystajcie nadchodzący czas na zapoznanie się z kryteriami przyznawania stypendiów. W tym miesiącu zapraszamy także na koncert naszego Chóru, wykłady oraz Dzień Stypendysty.
Poznawaj kino na leżakach i z międzykulturowej perspektywy! To unikalny w warszawskiej przestrzeni projekt integracji międzykulturowej poprzez sztukę filmową.
Festiwal Muzyka Pokoju Muzyka Wiary to przestrzeń dla twórców, którzy są otwarci na tradycje różnych kultur i religii. Obejmuje on koncerty i spotkania poświęcone wielokulturowości, tolerancji i wolności.
Centrum Myśli Jana Pawła II wspiera współpracę m.st. Warszawy z organizacjami wyznaniowymi różnych religii i denominacji. Co roku organizujemy spotkanie przedstawicieli mniejszości religijnych z Prezydentem m.st. Warszawy.