Logo Centrum Myśli Jana Pawła II

Wrzuć na luz…

Na boku dyskusji Laboratorium głębi formuje się nowa grupa „Wrzuć na luz”.
W stypendialnym towarzystwie będzie można porozmawiać o sztuce oraz miło spędzić czas. Przedstawiamy nasze propozycje i ruszamy w przestrzeń innej codzienności.


Spotykamy się w najbliższy poniedziałek, 16 marca, o godzinie 18.00 przy Rotundzie. Wszyscy chętni powinni wypatrywać wysokiego chłopaka w czarnym długim płaszczu, o imieniu Michał.

Pójdziemy na spektakl John & Mary, do Centrum Promocji Kultury na Podskarbińskiej. Oprócz strawy duchowej będzie okazja do poznania się i porozmawiania.

Zapraszamy!!!

Opublikowano 10.03.2009

ZOBACZ RÓWNIEŻ

Poznawaj kino na leżakach i z międzykulturowej perspektywy! To unikalny w warszawskiej przestrzeni projekt integracji międzykulturowej poprzez sztukę filmową.
Festiwal Muzyka Pokoju Muzyka Wiary to przestrzeń dla twórców, którzy są otwarci na tradycje różnych kultur i religii. Obejmuje on koncerty i spotkania poświęcone wielokulturowości, tolerancji i wolności.
Centrum Myśli Jana Pawła II wspiera współpracę m.st. Warszawy z organizacjami wyznaniowymi różnych religii i denominacji. Co roku organizujemy spotkanie przedstawicieli mniejszości religijnych z Prezydentem m.st. Warszawy.