Logo Centrum Myśli Jana Pawła II

WOLONTARIAT ŚDM 2016 Warszawa

Wolontariuszem podczas Dni w Diecezjach w Warszawie może zostać każda osoba, która do dnia 20 maja 2016 r. ukończy 18 lat oraz wypełni formularz rekrutacyjny. Otwarta rekrutacja wolontariuszy trwa do 17 maja 2016. r.

Organizatorzy przeprowadzą rozmowy rekrutacyjne z kandydatami na wolontariuszy. Rozmowy będą odbywać się w terminie od 1 marca do 30 kwietnia 2016 r.

Organizatorami wolontariatu w Warszawie podczas Dni w Diecezjach organizowanych w związku ze Światowymi Dniami Młodzieży są Urząd m.st. Warszawy, Centrum Myśli Jana Pawła II, Archidiecezja Warszawska i Diecezja Warszawsko-Praska. Każda z instytucji w ramach wspólnego projektu rekrutuje wolontariuszy do wsparcia organizacji miejsc/projektów/podobszarów, za które odpowiada bezpośrednio w trakcie organizacji Dni w Diecezjach.

 

DOŁĄCZ DO WYDARZEŃ ORGANIZOWANYCH PRZEZ CENTRUM MYŚLI JANA PAWŁA II

1. Wsparcie wydarzeń kulturalno-społecznych

Centrum Światowych Dni Młodzieży

Centralne miejsce w Warszawie, przeznaczone dla uczestników, stanowiące główny punkt informacyjny, kulturalny oraz miejsce odpoczynku dla turystów przyjeżdżających do Warszawy. Centrum Światowych Dni Młodzieży podzielone zostanie na strefy, z których każda odpowiadać będzie na konkretne, zdiagnozowane wcześniej potrzeby uczestników.

Strefa Kultury

Przestrzeń w której uczestnicy ŚDM spotkać się będą mogli z ofertą kulturalną przygotowaną dla nich. Składać się na nią będą wydarzenia umiejscowione w specjalnych namiotach, ale również wystawy, wydawnictwa i działania artystyczne oraz multimedialne.

Strefa chilloutu

Miejsce odpoczynku dla uczestników, w przerwie między atrakcjami przygotowanymi dla nich na terenie całego miasta. W strefie tej znajdą się wygodne miejsca do siedzenia i leżenia. Będzie można poczytać książkę lub się posilić.

Strefa dla dzieci

Strefa, w której ulokowane będą atrakcje dla najmłodszych. Miejsce gdzie rodzice będą mogli zostawić swoje dzieci, aby pod profesjonalną opieką mogły spędzić czas w międzynarodowym, wielojezycznym przedszkolu. Sami w tym czasie będą mogli skorzystać z przygotowanej dla nich oferty kulturalnej.

Strefa „Miasto Miłosierdzia”

Pawilon prezentujący działania organizacji sektora NGO, miejsce, w którym uczestnicy będą mogli zaangażować się w proste działania, niosące pomoc potrzebującym mieszkańcom Warszawy. Będzie okazja np. do przygotowania posiłków, które będą rozdawane bezdomnym, lub zrobienia czegoś, co nie koniecznie jest pomocą materialną, ale może sprawić radość ludziom samotnym, lub biednym.

Zadania wolontariuszy:
Wsparcie organizacyjne oraz merytoryczne strefy kultury. Zadania dla wolontariuszy przewodników, animatorów kulturalnych oraz animatorów pracy z dziećmi.
Wolontariusze będą działać w tym podobszarze w dniach: 15 lipca – 1 sierpnia

2. Projekt „Miasto Miłosierdzia”

Miasto Miłosierdzia to ogólnomiejski cykl wydarzeń, polegających na czynieniu dobra na rzecz drugiego człowieka. Celem projektu jest dotarcie do ludzi, którym możemy ofiarować swój czas i uwagę. Wśród działań zaplanowane są dzieła miłosierdzia, spotkania z inspirującymi ludźmi, wydarzenia kulturalne i sportowe. Chcemy być wszędzie tam, gdzie czekają na nas ludzie potrzebujący i promować ideę miłosierdzia! Do udziału w projekcie zaproszeni będą pielgrzymi Światowych Dni Młodzieży oraz warszawiacy. Uwieńczeniem akcji będzie 22 lipca, kiedy cała Warszawa zamieni się w „miasto miłosierdzia” !

Projekt jest zaplanowany jako dłuższa współpraca dla wolontariuszy.

Zadania wolontariuszy:
Wsparcie całego projektu m.in. współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz udział i koordynacja akcji dla wolontariuszy w ramach projektu.
Wolontariusze będą działać w tym podobszarze w dniach: 1 marca – 15 sierpnia

3. Wolontariusze – reporterzy

Działania wolontariuszy podczas Dni w Diecezjach i Światowych Dni Młodzieży oraz przygotowania projektu wolontariatu to wspaniały temat, do tego aby opowiadać o wolontariacie większej grupie osób. Chcemy pokazywać działania wolontariuszy w różnorodnych mediach, żeby zachęcić do tej formy spędzenia wolnego czasu i zaangażowania się na rzecz drugiego człowieka. Do udziału w tym podobszarze szczególnie zachęcamy osoby zainteresowane dziennikarstwem lub komunikacją, mające różnorodne doświadczenia reporterskie lub umiejętności z zakresu fotografii. Działania wolontariuszy-reporterów będą miały miejsce przez cały okresy trwania projektu i jego przygotowań – od rozmów rekrutacyjnych po zakończenie i podsumowanie.

Zadania wolontariuszy:
Organizacja i wsparcie obsługi medialnej projektu wolontariatu podczas Dni w Diecezjach w Warszawie. Pomoc w dokumentacji fotograficznej projektu. Wsparcie dokumentacji projektu, zbieranie relacji wolontariuszy, uczestników, przygotowywanie materiałów, które mogą zostać użyte w działaniach promocyjnych i komunikacyjnych. Wsparcie działań promujących wolontariat podczas Dni w Diecezjach. Pomoc w obsłudze polskich oraz zagranicznych dziennikarzy.
Wolontariusze będą działać w tym podobszarze w dniach: 15 marca – 10 sierpnia

 4. Centrum Wolontariatu

Miejskie Centrum Wolontariatu będzie zlokalizowane w Pałacu Kultury i Nauki. Będzie ono głównym miejscem dystrybucji strojów i innych świadczeń dla wolontariuszy z całego obszaru miejskiego. W trackie trwania Dni w Diecezjach będzie dostępne dla wszystkich wolontariuszy. Przestrzeń ta umożliwi zarówno organizację spotkań i odpraw koordynatorów, liderów i grup wolontariuszy, ale także znalezienie miejsca na odpoczynek, zabawę i dodatkowe atrakcje oferowane w trakcie projektu.

Zadania wolontariuszy:
Wsparcie organizacji Centrum Wolontariatu, w tym wydawanie strojów i innych świadczeń, organizacja miejsca wypoczynku, dodatkowych atrakcji i zajęć dla wolontariuszy z całego projektu.
Wolontariusze będą działać w tym podobszarze w dniach: 15 czerwca – 8 sierpnia
Wolontariusze zaangażowani w obszarze miejskim będą również mieli okazję brać udział w organizacji dużego wydarzenia kulturalnego na pl. Piłsudskiego.
Zapisy do tego podobszaru zostaną przeprowadzone w późniejszym czasie.

________________________________________________________________________________________________________________

OBSZAR MIEJSKI

W obszarze miejskim za organizację pracy wolontariuszy odpowiada Urząd m.st. Warszawy i Centrum Myśli Jana Pawła II.
Działania w przestrzeni miejskiej – koordynowane przez Urząd m.st. Warszawy:

1. Lotnisko Chopina, dworce kolejowe i autobusowe 
2. Najważniejsze szlaki komunikacyjne i turystyczne miasta
3. Wsparcie tłumaczy dla działań miejskich
4. Centrum Wolontariatu

OBSZAR ARCHIDIECEZJI WARSZAWSKIEJ

 Archidiecezja Warszawska koordynuje na swoim terenie przygotowanie Dni w Diecezjach poprzedzających Światowe Dni Młodzieży w Krakowie. W ramach tych działań organizowane są spotkania „DeNews” mające charakter przygotowania duchowego oraz prowadzone są przygotowania organizacyjne. Wolontariusze w każdej z parafii przygotowują się do jak najlepszej organizacji pobytu młodzieży w swoim najbliższym otoczeniu. Przygotowania te obejmują też inne miejsca i obszary.

„Duchowe Punkty Stolicy” to projekt wolontariatu Archidiecezji Warszawskiej na czas Dni w Diecezjach poprzedzających Światowe Dni Młodzieży w Krakowie. Pragniemy wszystkim pielgrzymom, jak również mieszkańcom Warszawy, przybliżyć historię, architekturę oraz duchowy wymiar sanktuariów diecezjalnych i świątyń znajdujących się m.in. na Trakcie Królewskim.

1. Kościół Ojców Jezuitów p.w. Matki Bożej Łaskawej
Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej
ul. Świętojańska 10

2. Katedra p.w. Męczeństwa św. Jana Chrzciciela
Bazylika archikatedralna pw. Św. Jana Chrzciciela
Ul. Kanonia 6

3. Kościół p.w. św. Anny
ul. Krakowskie Przedmieście 68

4. Kościół Wniebowzięcia Najświętszej MP i św. Józefa Oblubieńca Bogurodzicy
Kościół Seminaryjny – Prokatedra
ul. Krakowskie Przedmieście 52/54 

5. Zakon Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny (klasztor Sióstr Wizytek) (Wizytki)
ul. Krakowskie Przedmieście 34

6. Bazylika Mniejsza p.w. św. Krzyża
ul. Krakowskie Przedmieście 3

7. Kościół p.w. św. Aleksandra
ul. Książęca 21 (Plac Trzech Krzyży)

8. Kapelania Lotniska „Okęcie”
Lotnisko Chopina
ul. Żwirki i Wigury 1

9. Wsparcie działań informacyjnych w sanktuariach
Oprócz wymienionych wyżej kościołów i miejsc kultu, gościom i turystom będą polecane także wizyty w ważnych sanktuariach, np. Matki Bożej Fatimskiej w Ursusie, Narodzenia NMP w Secyminie, Wniebowzięcia NMP w Rokitnie, Miłosierdzia Bożego w Ożarowie, Niepokalanego Poczęcia NMP w Niepokalanowie, św. Wojciecha B.M. i św. Marcina w Lewiczynie, NMP Królowej Wyznawców na Siekierkach, Najświętszego Zbawiciela w Śródmieściu, św. Stanisława Kostki na Żoliborzu, św. Elżbiety w Powsinie, św. Antoniego z Padwy w Śródmieściu, św. Andrzeja Boboli na Mokotowie, Kościół św. Anny w Wilanowie.

10. Centrum Wolontariatu
Centrum Wolontariatu Światowych Dni Młodzieży Archidiecezji Warszawskiej zlokalizowane będzie przy ulicy Miodowej 17/19 – Kuria Metropolitalna Warszawska Będzie to miejsce spotkań, odpoczynku, ale też przygotowania do dalszej pracy dla wszystkich wolontariuszy zaangażowanych w projekt.

 

OBSZAR DIECEZJI WARSZAWSKO-PRASKIEJ

Zadaniem Diecezjalnego Centrum ŚDM jest koordynacja wszelkich przygotowań i przebiegu spotkań pielgrzymów, którzy przybędą do Diecezji w ramach tzw. Dni w Diecezjach podczas ŚDM Kraków 2016. Zakres działań Centrum obejmuje przygotowania duchowo-formacyjne, organizację wolontariatu, działania promocyjne, współpracę z urzędami i instytucjami miejskimi, prace logistyczne, oraz wiele innych.

1. Katedra Św. Michała Archanioła i Św. Floriana Męczennika, ul. Floriańska 3

2. Cerkiew Metropolitalna Św. Marii Magdaleny, al. Solidarności 52

3. Konkatedra Matki Bożej Zwycięskiej, ul. Grochowska 365, 

4. Bazylika Najświętszego Serca Jezusowego, ul. Kawęczyńska 53

5. Kościół Matki Bożej Loretańskiej, ul. Ratuszowa 5A

6. Wydarzenie Centralne Diecezji Warszawsko-Praskiej, ul. Mehoffera 2

7. Centrum Wolontariatu

Centrum Wolontariatu Światowych Dni Młodzieży Diecezji Warszawsko-Praskiej zlokalizowane będzie przy ul. Floriańskiej 3. Będzie to miejsce spotkań, odpoczynku, ale też przygotowania do dalszej pracy dla wszystkich wolontariuszy zaangażowanych w projekt.

Opublikowano 11.04.2016

ZOBACZ RÓWNIEŻ

Nasz Chór wrócił z pierwszą nagrodę w swojej z Międzynarodowego Festiwalu Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej.
Od czego zacząć wyruszenie w las? Jak robić to świadomie, angażując wszystkie zmysły? Na czym polega terapia leśna oraz kąpiel leśna? I co na temat zdrowotnych korzyści obcowania z lasem mówią nam badania?
Noc Muzeów w Centrum Myśli Jana Pawła przyciągnęło miłośników spokojnego i aktywnego wypoczynku. Dziękujemy, że byliście z nami!
„Europa – jedność czy rozpad?” – już 4 czerwca premiera magazynu „Myśl w Centrum”, a w nim m.in. rozmowa z prof. Chantal Delsol. Zapisz się, aby uzyskać dostęp w dniu premiery.

Klikając „Zgadzam się” udzielasz zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych dotyczących Twojej aktywności na naszej witrynie w celach analitycznych, zapewnienia prawidłowego działania funkcjonalności z serwisów społecznościowych oraz serwerów treści. Szczegółowy opis celów i zakresu przetwarzanych danych znajdziesz tutaj.