Wolontariat projektowy

Wolontariusze działający w Centrum mogą wybrać zaangażowanie w projekty artystyczne, kulturalne, społeczne, promocyjne i naukowe.
Poznają myśl Jana Pawła II dzięki uczestniczeniu w jej popularyzacji albo w pracach Instytutu Naukowego. Mają też możliwość uczestniczenia w zajęciach, dotyczących myśli papieskiej.

Wolontariusze stają się częścią zespołu Centrum Myśli Jana Pawła II i są zapraszani na świąteczne spotkania zespołu. Organizowane są też specjalnie dla nich warsztaty (corocznie odbywa się przynajmniej jeden warsztat nt. wolontariatu i jeden dotyczący nauczania papieskiego) i spotkania integracyjne (np. wyjścia na łyżwy).

Mają wsparcie koordynatora wolontariatu, który opiekuje się nimi, dbając, by byli zadowoleni ze współpracy. Zdobywają doświadczenie w działaniach projektowych i zespołowych, przydatne w przyszłej pracy. Uczą się odpowiedzialności i współdziałania nastawionego na realizację celu.

Wolontariusze mogą korzystać z przestrzeni 1Piętra i przy wsparciu pracowników Centrum wcielać tu w życie swoje pomysły. Mogą np. wystawić sztukę, zorganizować koncert, przeprowadzić warsztat. Mają też pierwszeństwo w zapisach na wydarzenia organizowane przez 1Piętro.

Jedną z form zaangażowania dla wolontariuszy jest także Inkubator Miłosierdzia

Dodano: