Logo Centrum Myśli Jana Pawła II

Wolontariat projektowy

Wolontariusze działający w Centrum mogą wybrać zaangażowanie w projekty artystyczne, kulturalne, społeczne, promocyjne i naukowe.
Poznają myśl Jana Pawła II dzięki uczestniczeniu w jej popularyzacji albo w pracach Instytutu Naukowego. Mają też możliwość uczestniczenia w zajęciach, dotyczących myśli papieskiej.

Wolontariusze stają się częścią zespołu Centrum Myśli Jana Pawła II i są zapraszani na świąteczne spotkania zespołu. Organizowane są też specjalnie dla nich warsztaty (corocznie odbywa się przynajmniej jeden warsztat nt. wolontariatu i jeden dotyczący nauczania papieskiego) i spotkania integracyjne (np. wyjścia na łyżwy).

Mają wsparcie koordynatora wolontariatu, który opiekuje się nimi, dbając, by byli zadowoleni ze współpracy. Zdobywają doświadczenie w działaniach projektowych i zespołowych, przydatne w przyszłej pracy. Uczą się odpowiedzialności i współdziałania nastawionego na realizację celu.

Wolontariusze mogą korzystać z przestrzeni 1Piętra i przy wsparciu pracowników Centrum wcielać tu w życie swoje pomysły. Mogą np. wystawić sztukę, zorganizować koncert, przeprowadzić warsztat. Mają też pierwszeństwo w zapisach na wydarzenia organizowane przez 1Piętro.

Jedną z form zaangażowania dla wolontariuszy jest także Inkubator Miłosierdzia

Opublikowano 23.05.2013

ZOBACZ RÓWNIEŻ

To był wyjątkowy dzień! Mieliśmy okazję przenieść się w czasie i poznać różne regiony etnograficzne Polski.
Rozmawiamy o kulturze w trudnych czasach. O kulturze, która przechowuje „przesłanie o czymś wyższym”, jest dowodem na wartość człowieka, pokazuje, że wybory są możliwe, i która opiera się na słuchaniu
Z okazji 25. rocznicy ogłoszenia encykliki zapraszamy do przeczytania artykułu „Jan Paweł II a sprawa Galileusza” na naszym portalu JP2online
Rekrutacja
Od 1 września do 10 października 2023 studenci warszawskich uczelni – zarówno publicznych, jak i prywatnych – mogą ubiegać się o stypendia m.st. Warszawy im. Jana Pawła II