Logo Centrum Myśli Jana Pawła II

WOLNOŚĆ RELIGIJNA DLA KAŻDEGO – LORD DAVID ALTON

5 października, Centrum Myśli Jana Pawła II zainaugurowało tegoroczną odsłonę JP2 Memorial Lectures, cyklu prestiżowych wykładów, goszcząc lorda Davida Altona, który podjął temat wolności wyznania w świetle prześladowań religijnych XXI wieku.

Potrzebujemy partnerów, którzy będą odgrywać swoją rolę w przeciwstawieniu się niesprawiedliwości – z taką intencją odwiedził Polskę zaproszony gość. Lord David Alton w poruszanej debacie dotknął problemu nieustannego, codziennego naruszania zagwarantowanego w 18. artykule Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka prawa do wolności religii lub przekonań, który powstał jako odpowiedź na zgliszcza pozostawione przez Holocaust. Do dyskusji Centrum Myśli Jana Pawła II zaprosiło także: Monikę Gabrielę Bartoszewicz, Dariusza Rosiaka i Dawida Wildsteina, którzy wspólnie z brytyjskim politykiem szukali odpowiedzi na pytanie o charakter prześladowań religijnych w XXI wieku.

Podczas wykładu lord Alton przedstawił obszary, w których współcześnie łamane są prawa człowieka do wolności religii. Opowiedział o współczesnych ludobójstwach na tle religijnym, m.in. o prześladowanych i mordowanych chrześcijanach, jazydach i muzułmanach w północnej Afryce oraz o narastających ekstremizmach w Europie.

Zaznaczył, że nauka wspólnego życia w szacunku i tolerancji – niezależnie od tego, czy jesteśmy religijni, czy nie – jest jednym z największych wyzwań naszych czasów, a uczeni, media i politycy muszą wykazywać daleko bardziej idącą wrażliwość i lepiej określać priorytety. […]. Mówił, że Europa mimo swoich wad jest miejscem, w którym dzieci nie podlegają chłoście, nie ma egzekucji homoseksualistów, kobiety nie są kamieniowane za niezakrywanie twarzy, kościoły nie płoną […]. My, którzy korzystamy z wolności religijnej musimy pracować dla upowszechnienia tych wolności dla wszystkich.

Przytoczone przez Davida Altona słowa Jana Pawła II o tym, że podstawowe prawo do wolności religii i sumienia jest kamieniem węgielnym praw człowieka i fundamentem wolnego społeczeństwa, wydają się szczególnie wybrzmiewać aktualnie, w tygodniu modlitwy za uchodźców.

Lord David Alton – brytyjski polityk, długoletni członek Izby Lordów, obecnie z dożywotnim prawem zasiadania w Izbie jako Baron Alton of Liverpool. Obrońca praw człowieka, twórca Jubilee Campaign – organizacji broniącej praw człowieka w brytyjskim parlamencie i na forum międzynarodowym, współzałożyciel organizacji charytatywnej Chance for Childhood. Inicjator szeregu kampanii przeciwstawiającej się niesprawiedliwości społecznej, w tym, między innymi, pod hasłami: koniec z dziecięcą prostytucją, czy koniec ofiar z dzieci. Autor książki „Signs of Contradition: People Who Changed Our World, w której jeden z rozdziałów poświęcił Janowi Pawłowi II.

JP2 Memorial Lectures 2016 – JP2 Memorial Lectures 2016 – cykl prestiżowych wykładów poświęconych zagadnieniom z zakresu nauczania Jana Pawła II. Celem spotkań jest refleksja nad kondycją człowieka, wskazanie współczesnych problemów i zagrożeń, oraz ukazanie chrześcijańskiej wizji Europy.

Pełny tekst wykładu

Nagranie w języku angielskim

Zapis audiowizualny z polskim tłumaczeniem

Opublikowano 12.10.2016

ZOBACZ RÓWNIEŻ

W Warszawie rozpoczyna się właśnie Warszawski Tydzień Kobiet. To dobra okazja, aby przypomnieć jeden z ważnych tematów, które podjęliśmy w ramach podcastów „Słuchając drogi”
To już tradycyjnie miesiąc metafizycznej refleksji, którą otwiera przed nami piękno muzyki
To był wyjątkowy dzień! Mieliśmy okazję przenieść się w czasie i poznać różne regiony etnograficzne Polski.
Rozmawiamy o kulturze w trudnych czasach. O kulturze, która przechowuje „przesłanie o czymś wyższym”, jest dowodem na wartość człowieka, pokazuje, że wybory są możliwe, i która opiera się na słuchaniu