Logo Centrum Myśli Jana Pawła II

Wkrótce listy stypendystów!

Listy stypendystów m.st. Warszawy im. Jana Pawła II na okres od stycznia do czerwca 2012 roku zostaną opublikowane około 10 stycznia 2012 roku, we wtorek. Prosimy o cierpliwość.
 

Opublikowano 02.01.2012

ZOBACZ RÓWNIEŻ

Już 5 czerwca odbędzie się zamknięta debata ekspercka poświęcona rozumieniu sprawczości politycznej.
Wykorzystajcie nadchodzący czas na zapoznanie się z kryteriami przyznawania stypendiów. W tym miesiącu zapraszamy także na koncert naszego Chóru, wykłady oraz Dzień Stypendysty.
Poznawaj kino na leżakach i z międzykulturowej perspektywy! To unikalny w warszawskiej przestrzeni projekt integracji międzykulturowej poprzez sztukę filmową.
Festiwal Muzyka Pokoju Muzyka Wiary to przestrzeń dla twórców, którzy są otwarci na tradycje różnych kultur i religii. Obejmuje on koncerty i spotkania poświęcone wielokulturowości, tolerancji i wolności.