Wizyta Amerykanów

W czwartek, 27 maja, Centrum Myśli Jana Pawła II gościło przedstawicieli środowiska naukowego ze Stanów Zjednoczonych – z Georgetown University oraz z American-Jewish-Polish Academy. To międzypokoleniowe spotkanie ludzi różnych wyznań, w tym żydów i katolików, miało na celu zaprezentowanie roli Jana Pawła II, jaką odegrał w dialogu chrześcijańsko-żydowskim.

 
Dział Badawczo-Edukacyjny przygotował we współpracy z Ambasadą Polską w Waszyngtonie program spotkania, które poprowadził znany dziennikarz i publicysta – red. Marek Zając (sekretarz Międzynarodowej Rady Oświęcimskiej utworzonej przy Miejscu Pamięci i Muzeum Auschwitz-Birkenau).

Amerykańscy profesorowie, doktoranci oraz grupa polskich i amerykańskich studentów, w tym uczestników seminariów akademickich „Logos Zaangażowany”, z uwagą przysłuchiwała się poruszanym zagadnieniom. Po przedstawieniu najważniejszych kwestii dialogu, na tle stosunków międzynarodowych, nastąpiła ożywiona dyskusja. Wspólne korzenie wiary, zadanie ochrony pamięci o Holocauście, potrzeba i konieczność dialogu – oto główne wątki debaty. W dyskusji powoływano się na takie dokumenty kościelne, jak: soborowa deklaracja Nostra aetate, papieska encyklika Redemptor hominis, przemówienia Jana Pawła II w Synagodze w Rzymie z 1986 roku i w Yad Vashem, które zresztą porównano ze słowami Benedykta XVI z jego zeszłorocznej pielgrzymki do Izraela.

Po spotkaniu nadal trwały rozmowy w kuluarach. Amerykańscy goście byli zainteresowani nie tylko nauczaniem Jana Pawła II, ale także jego wkładem w transformację ustrojową w Polsce i w krajach Europy Wschodniej.

Po spotkaniu i Amerykanie, i Polacy mieli pewność, że zadanie, które stoi teraz przed współczesnym człowiekiem, to prowadzenie dialogu oparte na pokoju i poszanowaniu wspólnych doświadczeń i przekonań. Ostanie prace Międzynarodowej Rady Oświęcimskiej, w skład której wchodzą przedstawiciele różnych światopoglądów, mogą być, według prowadzącego spotkanie Marka Zająca, dobrym tego przykładem.

Dodano: