Logo Centrum Myśli Jana Pawła II

Więzi społeczne w metropolii warszawskiej

Więzi społeczne w metropolii warszawskiej - publikacja

W Państwa ręce oddajemy publikację „Więzi społeczne w metropolii warszawskiej. Case study w budowaniu podmiotowości mieszkańców miasta”. Stanowi ona podsumowanie pierwszego etapu naszych badań poświęconych kondycji społeczności mieszkańców Warszawy jako solidarnej wspólnoty. Inspiracją i motywacją do podjęcia tej refleksji była zaproponowana przez Jana Pawła II idea „miasta na miarę człowieka”, która akcentuje podporządkowanie struktur miejskich potrzebom członków społeczności. Kładzie ona także nacisk na odpowiedzialność za wspólną przestrzeń i wzajemne relacje, jaka spoczywa na wszystkich – tak instytucjach, jak i mieszkańcach.

Warszawa to miasto otwarte i różnorodne. Ponad dwa miliony jego mieszkańców tworzy społeczność, która doświadcza wielości spotykających się w niej stylów życia. Równolegle z prawem do wolności musimy pamiętać o obowiązku solidarności z innymi. Szczególna troska o najsłabszych, potrzebujących, wykluczonych, tych, którzy z różnych powodów potrzebują naszej pomocy, jest jednym z najważniejszych wyzwań XXI wieku.

To właśnie relacje między mieszkankami i mieszkańcami stolicy oraz jakość tych więzi interesują nas najbardziej. Celem Centrum Myśli Jana Pawła II jest budowanie świadomości i zaangażowania warszawiaków poprzez tworzenie przestrzeni, w której – w atmosferze wzajemnego poszanowania – mają okazję zetknąć się odmienne punkty widzenia. Z tego powodu zainicjowaliśmy działanie pod nazwą „Miasto Dialogu”. Jest to nasze zaproszenie do rozmowy na temat różnych wizji miasta, które spotykają się w swojej refleksji o człowieku. Mamy świadomość, że silna i mądra społeczność to taka, która poprzez solidarność i dialog szuka możliwości rozwoju. Stąd pomysł na wdrażanie idei solidarnej wspólnoty mieszkańców powstającej w procesie współpracy jednostek i instytucji.

Nasze badania i dyskusję społeczną będziemy kontynuować. Wierzymy, że włączą się do niej przedstawiciele kolejnych instytucji i ośrodków badawczych, a połączone potencjały naszych organizacji pozwolą coraz lepiej poznawać bliskie nam miasto i w konsekwencji bardziej świadomie budować wspólnotę opartą na wrażliwości i solidarności.

Miasto Dialogu to wieloletni projekt badawczo-wdrożeniowy realizowany we współpracy z Fundacją Konrada Adenauera.

Pobierz

Opublikowano 23.01.2023

ZOBACZ RÓWNIEŻ

„Obserwatorium idei: inspiracje” to projekt zainicjowany w 2023 roku, w ramach którego organizujemy spotkania z najwybitniejszymi intelektualistami i naukowcami z Polski i zagranicy.
Już 10 lipca rusza III edycja Letniego Przeglądu Filmowego Pod Wspólnym Niebem, który potrwa do 4 września.
Oddajemy w Wasze ręce pierwszy numer magazynu „Myśl w Centrum”, nowego pisma społeczno-kulturalnego.
Premiera magazynu „Myśl w Centrum”, oraz ostatnia debata i warsztaty projektu „Porozmawiajmy o człowieku” pt. „Nagość – piękno czy wstyd?”. Zobaczcie czerwcowy program Centrum.

Klikając „Zgadzam się” udzielasz zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych dotyczących Twojej aktywności na naszej witrynie w celach analitycznych, zapewnienia prawidłowego działania funkcjonalności z serwisów społecznościowych oraz serwerów treści. Szczegółowy opis celów i zakresu przetwarzanych danych znajdziesz tutaj.