Logo Centrum Myśli Jana Pawła II

„WIARA I ROZUM” prof. Vittorio Possenti

Gorąco zapraszamy wszystkich zainteresowanych na wykład światowej sławy filozofa profesora Vittorio Possentiego „Wiara i rozum”. Wykład odbędzie w ramach cyklu „JP2 Memorial Lecture”, otwierającego tegoroczną edycję programu akademickiego Karol Wojtyła Fellowship. 30 pażdziernika 2014 r., godz.18:00, Centrum Myśli Jana Pawła II, ul. Foksal 11. Wstęp wolny. 

Wiara i rozum to nie tylko, używając metafory Jana Pawła II z ogłoszonej w 1999 roku encykliki Fides et ratio „dwa skrzydła, na których duch ludzki unosi się ku kontemplacji prawdy”, ale również pojęcia pozostające w odwiecznym i nierozerwalnym związku. Lekceważenie i negowanie wiary prowadziło na przestrzeni dziejów do swoistego ubóstwienia rozumu oraz jego skrajnej ideologizacji, szkodzącej rozwojowi człowieka i niszczącej wiele społeczeństw. Z kolei amputowanie rozumu przynosi zawsze krzywdę wierze i religii, zastępując naturalne dla ludzkości poszukiwanie tego, co nadprzyrodzone formami zabobonnego fanatyzmu. Współczesny świat, rozdarty pomiędzy radykalnym laicyzmem i agresywnym fundamentalizmem potrzebuje jak nigdy dotąd harmonijnego, twórczego i nieantagonistycznego połączenia fides i ratio.
Badanie relacji pomiędzy wiarą i rozumem znajduje się w centrum nauczania ostatnich papieży, szczególnie Jana Pawła II i Benedykta XVI. Z papieskiej refleksji nad tymi dwoma bogatymi rzeczywistościami wyrastać będą główne wątki wykładu prof. Vittoria Possentiego, znanego filozofa z Uniwersytetu Ca’ Foscari w Wenecji, autora wielu publikacji z dziedziny historii idei, etyki i ontologii, a autora m. in. jednego z ostatnich wywiadów z kardynałem Karolem Wojtyłą przeprowadzonych latem 1978 roku, tuż przed rozpoczęciem pontyfikatu papieża Polaka.

 

 

Possenti


Vittorio Possenti
(ur. 1938) profesor w Katedrze Filozofii Polityki na Uniwersytecie w Wenecji.  Członek Narodowego Komitetu Bioetyki, Papieskiej Akademii Nauk Społecznych i Papieskiej Akademii Św. Tomasza z Akwinu. Zajmuje się filozofią moralną i metafizyką. Autor ponad 25 książek, z których po polsku ukazały się m.in.  „Filozofia i wiara” (WAM 2004), „Religia i życie publiczne”(PAX 2005), „Trzecie żeglowanie: filozofia bytu a przyszłość metafizyki”(PTTA 2006).

Prof. Possenti sformułował 30 pytań dotyczących doktryny społecznej Kościoła katolickiego, które skierował do kardynała Karola Wojtyły krótko przed konklawe w 1978 roku. Pisemne odpowiedzi, udzielone przez przyszłego papieża po polsku, przez ponad dwadzieścia lat były zamknięte w archiwach. W roku 2007 roku ukazała się – wydana przez Centrum Myśli Jana Pawła II – książeczka „Rewolucja ducha” będąca opracowanym naukowo zapisem tego wywiadu. 

Opublikowano 19.10.2014

ZOBACZ RÓWNIEŻ

Poznawaj kino na leżakach i z międzykulturowej perspektywy! To unikalny w warszawskiej przestrzeni projekt integracji międzykulturowej poprzez sztukę filmową.
Festiwal Muzyka Pokoju Muzyka Wiary to przestrzeń dla twórców, którzy są otwarci na tradycje różnych kultur i religii. Obejmuje on koncerty i spotkania poświęcone wielokulturowości, tolerancji i wolności.
Centrum Myśli Jana Pawła II wspiera współpracę m.st. Warszawy z organizacjami wyznaniowymi różnych religii i denominacji. Co roku organizujemy spotkanie przedstawicieli mniejszości religijnych z Prezydentem m.st. Warszawy.