Państwo wyznaniowe, państwo antywyznaniowe… Wierzący w państwie świeckim.

8 października 2015, godz. 12.00
transmisja live:
www.dziedziniecdialogu.pl

www.facebook.com/Centrum.Mysli.Jana.Pawla.II


Debata: Państwo wyznaniowe, państwo antywyznaniowe… Wierzący w państwie świeckim. 

Główne zagadnienia:

 Jakie są granice świeckiego państwa i autonomii wspólnot religijnych? To pytanie staje się szczególnie ważne w obliczu tego, co wydaje się nowym zderzeniem cywilizacji. Czy postulat świeckiego państwa oznacza izolację wspólnot religijnych w niektórych obszarach życia publicznego? Czy wspólnoty takie mogą uczestniczyć w procesie stanowienia prawa? Czy mogą liczyć na finansowe wspieranie ich działalności przez państwo? Jaki powinien być stosunek świeckich instytucji państwowych do religijnych tradycji i przekonań społeczeństw? Pytania te określają pole ważnego obecnie społecznego sporu.

 

Zaproszeni prelegenci:

 

  • Prof. Zbigniew Mikołejko – filozof i historyk religii, profesor Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk
  • Prof. John Milbank – przedstawiciel  radykalnej ortodoksji, teolog anglikański, filozof, wykłada na University of Nottingham.
  • Prof. Andrzej Rzeplińskipolski prawnik, prezes Trybunału Konstytucyjnego Rzeczypospolitej Polskiej
  • Prof. Jadwiga Staniszkis – polska  socjolożka, autorka m. in. „Antropologia władzy. Między Traktatem Lizbońskim a kryzysem”.
  • Dr Michał Łuczewski – socjolog, zastępca dyrektora Centrum Myśli Jana Pawła II w Warszawie, wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego
  •  Prowadzący: Bogusław Chrabota – „Rzeczpospolita”  oraz Dominika Wielowieyska – „Gazeta  Wyborcza” . 

  

 

 

Dodano: