Wernisaż wystawy „Wojtyła: inscenizacje…”

Wernisaż wystawy „Wojtyła: inscenizacje. Dramat słowa i gestu”

7 października o godzinie 17.00 w Teatrze Wielkim w Warszawie zabrzmiały słowa „Tryptyku Rzymskiego” w interpretacji Danuty Michałowskiej, legendarnej współtwórczyni Teatru Rapsodycznego i koleżanki młodzieńczych pasji aktorskich Karola Wojtyły…


Nie mogło być lepszego wstępu do wystawy poświęconej inscenizacjom papieskich dramatów – widownia Sal Redutowych po brzegi wypełniona była gośćmi. Słowom poematu towarzyszyła ilustracja muzyczna w skrzypcowym wykonaniu Adama Prucnala.

O układzie wystawy opowiedział jej inspirator i kurator – Michał Mizera, zaś pan Tadeusz Burchacki wraz z kierownikiem Muzeum Teatralnego, panem Andrzejem Kruczyńskim, przybliżyli publiczności ideę – prezentowanej również w Małych Salach Muzeum Teatralnego – kolekcji autografów utworów muzycznych dedykowanych Janowi Pawłowi II.

Wernisaż zakończył się bankietem i oczywiście – zwiedzaniem bogatej i różnorodnej wystawy: siedem różnych projekcji filmów fabularnych i dokumentalnych, kilkadziesiąt afiszy i plakatów teatralnych, projekty kostiumów. Można było zajrzeć również do noclegowni dla ubogich oraz do paryskiej pracowni brata Alberta – Adama Chmielowskiego, zrekonstruowanej według projektu scenografa filmu „Brat naszego Boga” w reż. Krzysztofa Zanussiego.

Wystawa czynna jest do 11 listopada od wtorku do soboty w godz. 10-18

oraz w czasie spektakli operowych.

Serdecznie zapraszamy!

Dodano: