Warsztaty styczniowe

„Miłość do ojczyzny” tak brzmiał temat naszych sobotnich warsztatów. Inspiracją do refleksji o patriotyzmie stały się słowa Jana Pawła II skierowane do młodzieży w 1986 roku:
„I tu kierowane do was wezwanie staje się wezwaniem szczególnym. Każdy z was powołany jest do pełnienia konkretnej służby, wszyscy zaś razem powołani jesteście do pracy nad przemianą świata: […]
– przez miłość do ojczyzny i działanie na rzecz postępu całego naszego narodu; […]
– przez dochowywanie wierności waszemu narodowemu dziedzictwu i waszej wspólnocie […]”.
Zastanawialiśmy się, czy jesteśmy my, młodzi ludzie, patriotami i jakie zobowiązania mamy wobec ojczyzny. W jaki sposób przejawia się patriotyzm w dzisiejszych czasach? Chcieliśmy też poznać opinie innych ludzi, dlatego wyruszyliśmy na Krakowskie Przedmieście. Rozmawialiśmy z warszawiakami oraz przyjezdnymi. Dla nich te pytania również nie były łatwe. Według ankietowanych miłość do ojczyzny to wypełnianie obowiązków obywatelskich, praca dla ojczyzny, wierność narodowym wytworom, pamięć o historii, dbałość o narodowe dziedzictwo, a także odpowiedzialność za ekologię, politykę, procesy społeczne.
Nie mamy wątpliwości, że miłość do ojczyzny wyraża się w gestach, ale trzeba pamiętać, że poprzedza je postawa, która wymaga od nas świadomego wyboru.

Drugą część warsztatów przeznaczyliśmy na rozgrzewki teatralne (rozciąganie się, emisję głosu) i tworzenie scenariusza naszego spektaklu. Znamy już bohaterów, teraz zaczynamy tworzyć ich historię.

Do zobaczenia 5 lutego 2011!

Uwaga: W lutym spotkamy się w innym miejscu. O zmianie będziemy informować mailowo i/lub telefonicznie.

[nggallery id=141]

Dodano: