Logo Centrum Myśli Jana Pawła II

Warsztaty marcowe

„Człowiek znajduje spełnienie w dopełnianiu innych”,
czyli nie ma „ja” bez „ty”

„Solidarność to mocna i trwała wola angażowania się na rzecz dobra wspólnego, czyli dobra wszystkich i każdego, wszyscy bowiem jesteśmy naprawdę odpowiedzialni za wszystkich” (Jan Paweł II, encyklika Sollicitudo rei socialis, 38). Tę definicję solidarności próbowali zgłębić uczestnicy projektu edukacyjnego Kuźnia, którzy spotkali się w sobotę 19 marca.

foto

Pięć aktywie i twórczo wypełnionych godzin Kuźniowicze spędzili przede wszystkim na doskonaleniu umiejętności współpracy między sobą oraz na nauce odpowiedzialności za dobro wspólne grupy, którą tworzą. Ze wszystkimi zadaniami dzielnie sobie poradzili, udowadniając, że dla osób, które dialog i dążenie do jedności stawiają wyżej niż spory i różnice, nie ma rzeczy niemożliwych.

fotofotofoto

Ważnym elementem ostatnich warsztatów Kuźni był sąd nad pokoleniem JP2. Uczestnicy w ożywionej dyskusji, nie przebierając w argumentach, postanowili odpowiedzieć na pytanie: „Czy pokolenie JP2 istnieje?”. Po długich sporach co do trafności nazwy „pokolenie”, doszli do wniosku, że niezależnie od definicji, istnieje pewne zjawisko identyfikowania się ludzi z nauczaniem Jana Pawła II. To identyfikowanie jest nie tyle deklaracją czy manifestacją przywiązania do Papieża, nie liczy się go w milionach, ile raczej jest świadectwem życia zgodnego z głoszonymi przez Jana Pawła II wartościami. Świadectwo konkretnego człowieka jest potem w stanie zmieniać środowiska ludzi.

fotofoto

foto
Bez względu jednak na to, jak nazywa się ludzi, dla których szczególnym autorytetem jest Jan Paweł II, ważne, aby podejmować konkretne działania w duchu jego nauczania. Odpowiedzialność za wznoszenie żywego pomnika Jana Pawła II spoczywa na każdym z nas. Każdy uczestnik warsztatów otrzymał kamień z inicjałami JP2 – symbol budowania tego wielkiego dzieła. Na koniec wszyscy wysłuchali słów Jana Pawła II, by się umocnić.

„Musicie być mocni!”

Jan Paweł II, Kraków 10 czerwca 1979r.

Internetowa galeria zdjęć? zobacz tutaj! 🙂

[nggallery id=75]

Opublikowano 23.01.2013

ZOBACZ RÓWNIEŻ

Poznawaj kino na leżakach i z międzykulturowej perspektywy! To unikalny w warszawskiej przestrzeni projekt integracji międzykulturowej poprzez sztukę filmową.
Festiwal Muzyka Pokoju Muzyka Wiary to przestrzeń dla twórców, którzy są otwarci na tradycje różnych kultur i religii. Obejmuje on koncerty i spotkania poświęcone wielokulturowości, tolerancji i wolności.
Centrum Myśli Jana Pawła II wspiera współpracę m.st. Warszawy z organizacjami wyznaniowymi różnych religii i denominacji. Co roku organizujemy spotkanie przedstawicieli mniejszości religijnych z Prezydentem m.st. Warszawy.