Logo Centrum Myśli Jana Pawła II

Warsztaty listopadowe

Uniwersytecie, służ Prawdzie!

W sobotni deszczowy poranek osiemnastu śmiałków, którym nie straszne były niesprzyjające warunki atmosferyczne, przybyło na miejsce spotkania tuż pod bramą główną Uniwersytetu Warszawskiego przy Krakowskim Przedmieściu 26/28. Z odwagą postanowili spojrzeć w przyszłość, jaka przed nimi, by wiedzieć jaki cel chcą osiągnąć. Dzięki uprzejmości Stowarzyszenia Katolickiej Młodzieży Akademickiej nasz warsztat odbył się w jednej z sal ćwiczeniowych na Wydziale Socjologii i Filozofii UW

Artysta na uniwersytecie?

Instytucje, które noszą nazwę uniwersytetu (wszechnica), głoszą samym imieniem tę podstawową prawdę o człowieku. O ludzkim poznaniu. Cała rzeczywistość jest zadana człowiekowi pod kątem prawdy. Uniwersytet mówi równocześnie o szczególnym „zadłużeniu” człowieka wobec całej zróżnicowanej rzeczywistości. Jest to zadłużenie przez prawdę. (…) Uniwersytet to jest jakiś odcinek walki o człowieczeństwo człowieka, i że chodzi o wyzwolenie tego olbrzymiego potencjału duchowego człowieka, przez który człowiek urzeczywistnia to swoje człowieczeństwo.
Jan Paweł II, Przemówienie do społeczności KUL, 9 czerwca 1987 r.

 

 

Czy można być twórczym w nauce? Na dodatek w „szarych murach” uniwersytetu? Co łączy naukę akademicką ze sztuką?

Poszukiwanie prawdy jest słowem kluczem, który pozwolił nam zrozumieć, misję uniwersytetu i nasze powołanie w twórczej pracy nad nami samymi i w służbie człowieczeństwu

 

 

Wyobrażenia a rzeczywistość?

Zadaniem uniwersytetu jest także uczyć, ale w gruncie rzeczy jest on po to, żeby człowiek, który do niego przychodzi, który ma swój własny rozum już co nieco rozwinięty i pewien zasób doświadczenia życiowego, nauczył się myśleć sam. Uniwersytet jest po to, żeby wyzwolił ten potencjał umysłowy i potencjał duchowy człowieka, żeby pomógł w jego wyzwoleniu się – ale to wyzwolenie jest aktem własnym, aktem osobowym tego człowieka.
Jan Paweł II, Przemówienie do profesorów i studentów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Częstochowa, 6 czerwca 1979.

Uczestnicy warsztatu oprócz tego, że mieli okazję wysłuchać wykładu Pawła Gierecha „Prawda – zarys pojęcia”, podyskutować o misji i celach uniwersytetu, mieli niecodzienną okazję zweryfikować swoje wyobrażenia o studiowaniu z relacjami absolwentów i studentów ostatnich lat różnych kierunków (prawo, medycyna, matematyk, psychologia, polonistyka, filozofia, malarstwo). Jeden z wątków, który często pojawiał się w prezentacjach studentów, to samodzielność i odpowiedzialność za siebie i zdobywanie wiedzy na uczelni wyższej.

Uniwersytet na wesoło?

Jednym ze skojarzeń licealistów ze słowem „studia” i „uniwersytet” była zabawa i impreza. Postanowiliśmy nie rezygnować z naszych oczekiwań, dlatego nie zabrakło i na tym warsztacie Kuźni elementu integracji!

fotofoto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto-relacja

Opublikowano 23.01.2013

ZOBACZ RÓWNIEŻ

To już tradycyjnie miesiąc metafizycznej refleksji, którą otwiera przed nami piękno muzyki
To był wyjątkowy dzień! Mieliśmy okazję przenieść się w czasie i poznać różne regiony etnograficzne Polski.
Rozmawiamy o kulturze w trudnych czasach. O kulturze, która przechowuje „przesłanie o czymś wyższym”, jest dowodem na wartość człowieka, pokazuje, że wybory są możliwe, i która opiera się na słuchaniu
Z okazji 25. rocznicy ogłoszenia encykliki zapraszamy do przeczytania artykułu „Jan Paweł II a sprawa Galileusza” na naszym portalu JP2online