Logo Centrum Myśli Jana Pawła II

Warsztaty kwietniowe

Dojrzewając do wolności

W sobotę 16 kwietnia, podczas ósmych już warsztatów tematycznych Kuźni
(i równocześnie na finiszu rocznej pracy w kształtowaniu swojego człowieczeństwa) uczestnicy projektu podeszli do jednego z ważniejszych egzaminów w swoim życiu – do egzaminu z wolności.

„Wolność nie jest dobrem, które można trwonić, i nie jest wartością konsumpcyjną, lecz mocą radykalnego zobowiązania; ona jest znakiem prawdy o człowieku i podstawową zasadą jego działania. Bądźcie zaangażowani, by przezwyciężyć to wszystko, co może stanowić dzisiaj motyw podstawowego zakłopotania dla waszego sumienia, i starajcie się tak postępować, by nie ulegać nigdy kompromisom i sceptycyzmowi. Miejcie odwagę podjąć odpowiedzialność w różnych środowiskach społecznych, do których należycie, by zmienić sposób myślenia, aby zwłaszcza w świecie pracy rozwijała się nowa kultura, kultura braterstwa, solidarności i współuczestnictwa”.

Jan Paweł II, Do młodzieży z Vallo Della Lucania, 12 kwietnia 1986

Podzieleni na zespoły uczestnicy projektu ponad miesiąc przygotowywali samodzielnie godzinne warsztaty, których temat i przebieg miało wyznaczać hasło: „DOBRO+WOLNOŚĆ”. Jako inspirację do pracy stypendyści otrzymywali fragmenty tekstów Jana Pawła II, które dotyczyły różnych aspektów wolności. Dokładny temat, forma i treść zajęć zależały już tylko od uczestników!

Jak Kuźniowicze zdali egzamin z wolności? Doskonale!

  • Pierwszy zespół przygotował prezentację multimedialną dotyczącą wolności w nauczaniu Jana Pawła II. Ale to nie wszystko! W poczuciu, że wolność ściśle łączy się z odpowiedzialnością za siebie i innych, uczestnicy projektu przeszli niezwykle trudny test pierwszej pomocy poszkodowanemu w wypadku samochodowym. Na koniec pobawiliśmy się w odgadywanie pantomim, które tematycznie dotyczyły wolności.
  • Grupa druga przygotowała warsztaty muzyczne! Śpiewająco zdaliśmy egzamin z lingwistyki, wyśpiewując w różnych językach optymistyczną piosenkę „Hakuna matata”!

Prawie sześciogodzinne warsztaty uczestnicy zakończyli z przeświadczeniem, że wolność to piękny dar, który jednak wymaga od nas wiele pracy. W zamian otrzymujemy radość, dumę i poczucie, że dobrze wykorzystaliśmy dany nam czas i możliwości.

A w maju przed Kuźniowiczami kolejny sprawdzian – tym razem z działania!

Opublikowano 23.01.2013

ZOBACZ RÓWNIEŻ

Poznawaj kino na leżakach i z międzykulturowej perspektywy! To unikalny w warszawskiej przestrzeni projekt integracji międzykulturowej poprzez sztukę filmową.
Festiwal Muzyka Pokoju Muzyka Wiary to przestrzeń dla twórców, którzy są otwarci na tradycje różnych kultur i religii. Obejmuje on koncerty i spotkania poświęcone wielokulturowości, tolerancji i wolności.
Centrum Myśli Jana Pawła II wspiera współpracę m.st. Warszawy z organizacjami wyznaniowymi różnych religii i denominacji. Co roku organizujemy spotkanie przedstawicieli mniejszości religijnych z Prezydentem m.st. Warszawy.