Logo Centrum Myśli Jana Pawła II

Warsztaty i dyskusje

Hasło szkoły brzmiało: Życie jest wieczne. Każdy dzień był więc momentem do refleksji nad różnymi aspektami życia człowieka w oparciu o papieskie nauczanie. Uczestnicy szkoły otrzymali skrypty z tematami na każdy dzień oraz dopasowanymi do nich tekstami. Były one pomocą i inspiracją do dyskusji, debat i warsztatów.
Teksty- Papieska Szkoła Letnia 2008

[nggallery id=39]

Opublikowano 18.01.2013

ZOBACZ RÓWNIEŻ

Poznawaj kino na leżakach i z międzykulturowej perspektywy! To unikalny w warszawskiej przestrzeni projekt integracji międzykulturowej poprzez sztukę filmową.
Festiwal Muzyka Pokoju Muzyka Wiary to przestrzeń dla twórców, którzy są otwarci na tradycje różnych kultur i religii. Obejmuje on koncerty i spotkania poświęcone wielokulturowości, tolerancji i wolności.
Centrum Myśli Jana Pawła II wspiera współpracę m.st. Warszawy z organizacjami wyznaniowymi różnych religii i denominacji. Co roku organizujemy spotkanie przedstawicieli mniejszości religijnych z Prezydentem m.st. Warszawy.