Logo Centrum Myśli Jana Pawła II

Warsztaty grudniowe.

Warsztaty grudniowe GIGANTÓW.

Giganci nie ustępują w boju.

4 grudnia spotkaliśmy się na kolejnych warsztatach Giganci. Tradycyjnie przystąpiliśmy do rozgrzewki aby jak najlepiej wdrożyć się w nowe zadania.

Tym razem poznaliśmy historię Natalii, która czuła się nieakceptowana przez swoje koleżanki z klasy. Mieliśmy okazję przyjrzeć się tej postaci i wyciągnąć wnioski na podstawie różnych przedmiotów znajdujących się w jaj plecaku. Aby lepiej poznać historię Natalii i jej problemów z koleżankami spróbowaliśmy wcieliliśmy się w ich rolę. Cała ta historia doprowadziła nas do naszego głównego tematu dotyczącego tolerancji, akceptacji i dyskryminacji. Zastanawialiśmy się jak te zagadnienia wyjaśniał Jana Paweł II.
W drugiej części naszego spotkania zaczęliśmy pracę nad pierwszymi scenami przedstawienia, która łączyła się ze stworzeniem własnej postaci przez każdego z uczestników. Dzięki temu powstał zarys pierwszej sceny.

Jak przystało na prawdziwych GIGANTÓW nie spoczywamy na laurach, za miesiąc pokonujemy kolejne wyzwania!

Następne spotkanie: 8 stycznia 2011

[nggallery id=140]

Opublikowano 24.01.2013

ZOBACZ RÓWNIEŻ

Wykorzystajcie nadchodzący czas na zapoznanie się z kryteriami przyznawania stypendiów. W tym miesiącu zapraszamy także na koncert naszego Chóru, wykłady oraz Dzień Stypendysty.
Poznawaj kino na leżakach i z międzykulturowej perspektywy! To unikalny w warszawskiej przestrzeni projekt integracji międzykulturowej poprzez sztukę filmową.
Festiwal Muzyka Pokoju Muzyka Wiary to przestrzeń dla twórców, którzy są otwarci na tradycje różnych kultur i religii. Obejmuje on koncerty i spotkania poświęcone wielokulturowości, tolerancji i wolności.
Centrum Myśli Jana Pawła II wspiera współpracę m.st. Warszawy z organizacjami wyznaniowymi różnych religii i denominacji. Co roku organizujemy spotkanie przedstawicieli mniejszości religijnych z Prezydentem m.st. Warszawy.