Logo Centrum Myśli Jana Pawła II

Warsztaty dziennikarskie

Temat tegorocznych zajęć to Pielgrzymka Jana Pawła II z 1991 roku.

 

Relacje, komentarze, opinie. Summa po niemal 20 latach. Żadna inna papieska pielgrzymka do Polski nie wzbudziła tylu kontrowersji i krytycznych komentarzy, ile tamta sprzed dwudziestu lat, pierwsza wizyta Jana Pawła II w jego ojczystym kraju po obaleniu komunizmu. Z biegiem lat krytyka słabła, a już w ostatnich latach życia Papieża trudno było w Polsce usłyszeć jakikolwiek mocniejszy głos sprzeciwu, a dawna krytyka zupełnie przycichła.

 

Dlaczego?

 

Podczas kolejnej edycji warsztatów chcielibyśmy, pod okiem prowadzącego, red. Marka Zająca, powrócić do tamtych artykułów, komentarzy i wywiadów – spotkać się z ich autorami, wybitnymi dziennikarzami, i porozmawiać z nimi o tekstach sprzed dwudziestu lat. Zastanowić się, kto się wówczas mylił – oni czy Papież? Rozmowy przeprowadzone przez studentów wraz z omawianymi artykułami złożą się potem na książkową antologię.

 

1 x w miesiącu (czwartki), godz. 17:30-20:00.

Daty warsztatów: 25.11, 02.12, 16.12, 13.01.2011, 24.02, 17.03, 07.04, 12.05, 02.06 zakończenie.

 

Miejsce – siedziba Centrum ul. Foksal 11, 3 piętro.

 

Marek Zając, obecnie zastępca redaktora naczelnego „Przekroju”, redaktor TVP; wcześniej pracował m.in. dla „Polska The Times” oraz „Tygodnika Powszechnego”; wykładowca Wyższej Szkoły Europejskiej im. ks. J. Tischnera w Krakowie, autor licznych publikacji, komentator życia społecznego i religijnego w Polsce, opublikował wywiad rzekę z bp. Tadeuszem Pieronkiem Kościół bez znieczulenia, laureat dziennikarskiej Nagrody „Ślad” im. bp. Jana Chrapka.

W TVP prowadzi m.in. program religijny Między ziemią a niebem oraz program Kawa czy herbata. Od 2006 roku sekretarz Międzynarodowej Rady Oświęcimskiej.

 

Opublikowano 14.02.2013

ZOBACZ RÓWNIEŻ

Poznawaj kino na leżakach i z międzykulturowej perspektywy! To unikalny w warszawskiej przestrzeni projekt integracji międzykulturowej poprzez sztukę filmową.
Festiwal Muzyka Pokoju Muzyka Wiary to przestrzeń dla twórców, którzy są otwarci na tradycje różnych kultur i religii. Obejmuje on koncerty i spotkania poświęcone wielokulturowości, tolerancji i wolności.
Centrum Myśli Jana Pawła II wspiera współpracę m.st. Warszawy z organizacjami wyznaniowymi różnych religii i denominacji. Co roku organizujemy spotkanie przedstawicieli mniejszości religijnych z Prezydentem m.st. Warszawy.