Logo Centrum Myśli Jana Pawła II

Warsztaty dla rodziców

Rodzice są pierwszymi nauczycielami dziecka i to oni tworzą warunki do prawidłowego rozwoju jego osobowości, tak by wyrosło na pewną siebie, szczęśliwą i szanującą innych osobę. Rozpoczynamy konsultacje, spotkania i warsztaty pod hasłem: "Rodzic w Centrum".

 


 

"Rodzic w Centrum" to nowa oferta skierowana do osób zainteresowanych własciwym wychowaniem swoich dzieci.

 

Zapraszamy na warsztaty:

 

1. ASERTYWNY RODZIC – ASERTYWNE DZIECKO
Jak pomóc dziecku zbudować solidne fundamenty do prawidłowego rozwoju, nie zapominając jednocześnie o sobie? Jak pogodzić, nie zawsze zbieżne, potrzeby rodzica i dziecka? W jaki sposób konstruktywnie wyrażać negatywne uczucia? Jak dziecku odmawiać? Jak uczyć dzieci asertywności?

 

 

Warsztat skierowany do rodziców dzieci do 5 roku życia.

Czas: 9 h /9.00-18.00/
Termin: 27 października 2012 roku
Koszt: 210 zł (w cenie lunch i poczęstunek podczas dwóch przerw kawowych)
Liczba uczestników: 15 osób (decyduje kolejność zgłoszeń), rezerwację potwierdza jedynie dokonanie wpłaty oraz przesłanie dowodu wpłaty (pliku PDF) na adres mdomzal@centrumjp2.pl
do dnia 26 października 2012 roku
Formularz zgłoszenia: https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dF90aktPV3c3cmQ3anVPc2NqRlZMbEE6MQ#gid=0

Przedpłata: numer rachunku bankowego/BZWBK/
37 1090 1883 0000 0001 1881 0547

Zgłoszenia przyjmowane są do 26 października 2012 roku.

 

 

2. RODZIC WYSTARCZAJĄCO DOBRY, A NIE IDEALNY
Jak zbudować trwałą więź z dzieckiem opartą na szacunku oraz zrozumieniu.
 

 

Warsztat skierowany do rodziców dzieci do 5 roku życia.

Czas: 9 h /9.00-18.00/
Termin: 10 listopada 2012 roku
Koszt: 210 zł (w cenie lunch i poczęstunek podczas dwóch przerw kawowych)
Liczba uczestników: 15 osób (decyduje kolejność zgłoszeń), rezerwację potwierdza jedynie dokonanie wpłaty oraz przesłanie dowodu wpłaty (pliku PDF) na adres mdomzal@centrumjp2.pl
do dnia 9 listopada 2012 roku
Formularz zgłoszeniowy:

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dFVPV1BWWXVlNzZocGpCTXdjczZtVGc6MQ#gid=0

Przedpłata: numer rachunku bankowego/BZWBK/
37 1090 1883 0000 0001 1881 0547

Zgłoszenia przyjmowane są do 9 listopada 2012 roku.

Warsztaty poprowadzi Dominika Wernio – absolwentka psychologii klinicznej i psychologii osobowości na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Ukończyła czteroletni kurs psychoterapii psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym, akredytowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne i Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej, a także kurs mediacji zgodny ze standardami Ministerstwa Sprawiedliwości. Posiada doświadczenie w pracy z dorosłymi, młodzieżą, osobami niepełnosprawnymi oraz osobami po wypadkach komunikacyjnych. Zajmuje się psychoterapią osób dorosłych, doradztwem dla rodziców oraz psychoterapeutyczną pomocą okołoporodową. Prywatnie, mama rozbrykanego i ciekawego świata synka.

 

Opublikowano 13.10.2012

ZOBACZ RÓWNIEŻ

To był wyjątkowy dzień! Mieliśmy okazję przenieść się w czasie i poznać różne regiony etnograficzne Polski.
Rozmawiamy o kulturze w trudnych czasach. O kulturze, która przechowuje „przesłanie o czymś wyższym”, jest dowodem na wartość człowieka, pokazuje, że wybory są możliwe, i która opiera się na słuchaniu
Z okazji 25. rocznicy ogłoszenia encykliki zapraszamy do przeczytania artykułu „Jan Paweł II a sprawa Galileusza” na naszym portalu JP2online
Rekrutacja
Od 1 września do 10 października 2023 studenci warszawskich uczelni – zarówno publicznych, jak i prywatnych – mogą ubiegać się o stypendia m.st. Warszawy im. Jana Pawła II