Logo Centrum Myśli Jana Pawła II

Warsztaty – 5 I 2008

Ostatnia sobota (5 stycznia) była dniem warsztatów „Kuźnia”, które odbyły się w Domu Kultury Śródmieście.

Grono stypendystów im. Jana Pawła II pod okiem trenerki p. Julity Nagel zgłębiało tajniki komunikacji i poznawania samego siebie. Wszystko po to, aby coraz bardziej docierać do drugiego człowieka z pomocą i dobrym słowem.

Całość osnuta była wokół nauki Jana Pawła II skierowanej do młodych ludzi podczas Światowych Dni Młodzieży.

Następna „Kuźnia” już niebawem. Zapraszamy!

[nggallery id=74]

Opublikowano 23.01.2013

ZOBACZ RÓWNIEŻ

Poznawaj kino na leżakach i z międzykulturowej perspektywy! To unikalny w warszawskiej przestrzeni projekt integracji międzykulturowej poprzez sztukę filmową.
Festiwal Muzyka Pokoju Muzyka Wiary to przestrzeń dla twórców, którzy są otwarci na tradycje różnych kultur i religii. Obejmuje on koncerty i spotkania poświęcone wielokulturowości, tolerancji i wolności.
Centrum Myśli Jana Pawła II wspiera współpracę m.st. Warszawy z organizacjami wyznaniowymi różnych religii i denominacji. Co roku organizujemy spotkanie przedstawicieli mniejszości religijnych z Prezydentem m.st. Warszawy.