Logo Centrum Myśli Jana Pawła II

VIII Dzień Islamu w Kościele Katolickim w Polsce

Dnia 26 stycznia odbył się w Polsce kolejny, ósmy już Dzień Islamu w Kościele Katolickim.

 


Jak co roku odbywa się na zakończenie Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan.

Hasło tegorocznego Dnia Islamu „Pokój w obu tradycjach” zwraca uwagę na punkt wspólny obu religii – pragnienie pokoju.

W Warszawie głównym punktem obchodów było spotkanie w Domu Pielgrzyma „Amicus” im. ks. J. Popiełuszki przy parafii św. Stanisław Kostki. W programie spotkania znalazły się m. in. czytanie nawiązujących do tematu VIII Dnia Islamu fragmentów z Pisma św. oraz z Koranu, a także dyskusja na temat rozumienia pokoju i wspólna modlitwa.

Inicjatorem upowszechnienia Dnia jest powstała w czerwcu 1997 r. Rada Wspólna Katolików i Muzułmanów. 21 października 2000 roku Konferencja Episkopatu Polski, jako pierwsza na świecie przyjęła do swojego kalendarium dzień 26 stycznia 2001 r., jako dzień modlitw poświęcony islamowi. Pierwszy Dzień Islamu w Kościele katolickim odbył się w kościele pod wezwaniem św. Marcina w Warszawie. Mszę św. w intencji pokoju i poszanowania życia ludzkiego odprawił wówczas bp Tadeusz Pikus, delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. dialogu katolików i muzułmanów, członek Zarządu Głównego Rady Wspólnej Katolików i Muzułmanów. Zgodnie z wolą Episkopatu, Dzień Islamu wszedł odtąd na stałe do kalendarza obchodów kościelnych w naszym kraju.

Przypomnijmy, że podczas gdy Dzień Judaizmu w Kościele Katolickim przyjął się już w kilku krajach europejskich – Dzień Islamu obchodzony jest jak dotąd jedynie w Polsce.

Warto pamiętać, że część polskich muzułmanów, to żyjący od kilkuset lat na terenie Rzeczpospolitej potomkowie Tatarów. Zachowując swoje zwyczaje i religię w godzinach próby okazywali się lojalnymi obywatelami, broniąc ojczyzny na równi z katolicką większością.


Jan Paweł II o celach dialogu chrześcijańsko-muzułmańskiego:

Religia nie może być wykorzystywana do złych celów – 22 marca 1998 – Abudża (Nigeria) – Spotkanie z muzułmańskimi zwierzchnikami religijnymi.
Wspólny dialog dla dobra ludzkiej rodziny – 6 maja 2001 — Damaszek (Syria) – Wizyta w meczecie Omajjadów.

Opublikowano 26.01.2008

ZOBACZ RÓWNIEŻ

Poznawaj kino na leżakach i z międzykulturowej perspektywy! To unikalny w warszawskiej przestrzeni projekt integracji międzykulturowej poprzez sztukę filmową.
Festiwal Muzyka Pokoju Muzyka Wiary to przestrzeń dla twórców, którzy są otwarci na tradycje różnych kultur i religii. Obejmuje on koncerty i spotkania poświęcone wielokulturowości, tolerancji i wolności.
Centrum Myśli Jana Pawła II wspiera współpracę m.st. Warszawy z organizacjami wyznaniowymi różnych religii i denominacji. Co roku organizujemy spotkanie przedstawicieli mniejszości religijnych z Prezydentem m.st. Warszawy.