Logo Centrum Myśli Jana Pawła II

VI spotkanie – solidarność!

W dniach 23 -25 kwietnia Kuźniowicze kończąc rok pracy wyruszyli do Gdańska. Hasłem przewodnim wyjazdu stała się Solidarność. Poprzez kolejne punkty programu młodzi stypendyści miasta stołecznego Warszawy poznawali wartość wspólnoty.

Odwiedzając wystawę „W drodze do wolności” poznali wkład NSZZ Solidarność w obalenie komunizmu. Poznając historię majora Sucharskiego i jego żołnierzy dzielnie broniących Westerplatte, starali się odnieść do siebie słowa Jana Pawła II, przypominającego w 1987 roku, iż:

„Każdy z Was, młodzi Przyjaciele, znajduje też w życiu jakieś swoje Westerplatte, jakiś wymiar zadań, które trzeba podjąć i wypełnić, jakąś słuszną sprawę, o którą nie można nie walczyć, jakiś obowiązek, powinność, od której nie można się uchylić, nie można zdezerterować. Wreszcie, jakiś porządek prawd i wartości, które trzeba utrzymać i obronić, tak jak to Westerplatte. Utrzymać i obronić, w sobie i wokół siebie, obronić dla siebie i dla innych”.

Oprócz nawiązań do historii, także zabawa stawała się okazją do poznania wartości współpracy. Chociażby budując wieżę ze słomek Kuźniowicze nabywali przekonania o tym, iż w pojedynkę zdziała się o wiele mniej niż pracując razem z drugim. Jak ważna jest Solidarność!

Poniżej fotorelacja w wyjazdu:

[nggallery id=65]

Opublikowano 22.01.2013

ZOBACZ RÓWNIEŻ

Poznawaj kino na leżakach i z międzykulturowej perspektywy! To unikalny w warszawskiej przestrzeni projekt integracji międzykulturowej poprzez sztukę filmową.
Festiwal Muzyka Pokoju Muzyka Wiary to przestrzeń dla twórców, którzy są otwarci na tradycje różnych kultur i religii. Obejmuje on koncerty i spotkania poświęcone wielokulturowości, tolerancji i wolności.
Centrum Myśli Jana Pawła II wspiera współpracę m.st. Warszawy z organizacjami wyznaniowymi różnych religii i denominacji. Co roku organizujemy spotkanie przedstawicieli mniejszości religijnych z Prezydentem m.st. Warszawy.