Uwaga! Nowe wzory zaświadczeń z urzędu skarbowego

Od początku roku 2012 urzędy skarbowe wydają do celów stypendialnych, nowe wzory zaświadczeń, które nie zawierają wykazu składek na ubezpieczenie zdrowotne. Tym samym nie możemy na ich podstawie wyliczyć Państwu dochodu netto.  W związku z tym prosimy, aby wystąpić do urzędu skarbowego, właściwego dla Państwa miejsca zamieszkania, o wydanie zaświadczenia przeznaczonego do innych celów socjalnych, z zaznaczeniem by znalazł się na nim wykaz składek na ubezpieczenia społeczne, składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz podatek dochodowy. Tylko taka forma zaświadczenia pozwoli nam poprawnie wyliczyć Państwu dochód netto.

 Dodano: