Uroczyste zakończenie seminariów akademickich

Zakończyła się kolejna edycja papieskich seminariów akademickich „Logos Zaangażowany”. Studenci, a także ich rówieśnicy oraz profesorowie i doktoranci z Georgetown Univeristy z Waszyngtonu wzięli udział w międzynarodowym spotkaniu i rozdaniu dyplomów.

W tym roku uczestnicy projektu „Logos Zaangażowany” mogli pracować w dwóch równoległych blokach tematycznych. Jednym z nich były warsztaty dziennikarskie, prowadzone przez znanego publicystę – red. Marka Zająca, sekretarza Międzynarodowej Rady Oświęcimskiej utworzonej przy Miejscu Pamięci i Muzeum Auschwitz-Birkenau. Niniejsza ścieżka tematyczna, prowadzona pod tytułem „Miejsce pamięci. Warsztaty dziennikarskie”, była próbą rekonstrukcji i popularyzacji wizyty Jana Pawła II w Oświęcimiu w 1979 roku. Uczestnicy zajęć chcieli znaleźć odpowiedź, na ile osoba i nauczanie Papieża wpłynęło na rozwój dialogu polsko-żydowskiego toczącego się we współczesnym świecie. Praca studentów zostanie uwieńczona wspólnie wydaną książką na ten temat.
 
Zajęcia w drugim bloku tematycznym „Solidarność jako powołanie” prowadzone były przez dr. Michała Łuczewskiego z Instytutu Socjologii na Uniwersytecie Warszawskim. Zostały one ukierunkowane na pracę badawczą, opartą na socjologiczno-filozoficznej analizie: czym była Solidarność i co po niej pozostało. W ramach tego seminarium studenci mieli możliwość prowadzenia badań zebranych materiałów, w tym unikatowych opracowań archiwalnych oraz  wzięcia udziału w spotkaniach ze świadkami minionej transformacji ustrojowej. Ważnym aspektem było też przyjrzenie się roli, jaką odegrał Jan Paweł II w duchowej rewolucji lat 80.
 
Po uroczystym zakończeniu cyklu seminariów akademickich i rozdaniu dyplomów, studenci mieli możliwość integrowania się z naukowym środowiskiem warszawskim w kameralnym gronie, przy lampce wina.
 
To jednak nie koniec przygód z projektem „Logos Zaangażowany”… Po zbliżającej się sesji i długich, zasłużonych wakacjach zapraszamy wszystkich zainteresowanych studentów na kolejną edycję papieskich seminariów akademickich! Będą one wciągnięte w system punktacyjny ogólnouniwesrysteckich zajęć (UW). Szczegóły wkrótce!

Dodano: