Logo Centrum Myśli Jana Pawła II

Uczestnicy na żywo!

Na szkołę letnią udało się 24 uczniów warszawskich gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, stypendystów m.st. Warszawy im. Jana Pawła II! Młodych, utalentowanych ludzi, pełnych energii, kreatywnych, a przede wszystkim niepowtarzalnych.

[nggallery id=51]

Opublikowano 18.01.2013

ZOBACZ RÓWNIEŻ

Poznawaj kino na leżakach i z międzykulturowej perspektywy! To unikalny w warszawskiej przestrzeni projekt integracji międzykulturowej poprzez sztukę filmową.
Festiwal Muzyka Pokoju Muzyka Wiary to przestrzeń dla twórców, którzy są otwarci na tradycje różnych kultur i religii. Obejmuje on koncerty i spotkania poświęcone wielokulturowości, tolerancji i wolności.
Centrum Myśli Jana Pawła II wspiera współpracę m.st. Warszawy z organizacjami wyznaniowymi różnych religii i denominacji. Co roku organizujemy spotkanie przedstawicieli mniejszości religijnych z Prezydentem m.st. Warszawy.