Logo Centrum Myśli Jana Pawła II

Trwa Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan

W dniach 18-25 stycznia trwa w całym świecie chrześcijańskim kolejny Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan.


Zgodnie z 40-letnią praktyką, w każdym roku przebiega on pod hasłem, uzgodnionym wspólnie przez Komisję "Wiara i Ustrój" Światowej Rady Kościołów (ŚRK) i Papieską Radę Popierania Jedności Chrześcijan, a zaczerpniętym z Pisma Świętego, najczęściej z Nowego Testamentu. W tym roku brzmi ono: „Nieustannie się módlcie” (1 Tes 5,17) i zaproponowali je chrześcijanie ze Stanów Zjednoczonych.

W Polsce obchody Tygodnia przebiegają pod znakiem modlitw ekumenicznych i spotkań w kościołach różnych wyznań, a także towarzyszących im koncertów muzyki organowej, chóralnej i cerkiewnej. Najwyżsi hierarchowie lokalnych Kościołów głoszą kazania podczas nabożeństw ekumenicznych w świątyniach innych Kościołów. W największych polskich miastach każdego dnia odbywa się nabożeństwo ekumeniczne w świątyni jednego z siedmiu Kościołów zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej (PRE) oraz świątyniach Kościoła rzymskokatolickiego, nie wchodzącego w skład PRE.

Centralne nabożeństwo w Warszawie, które odbyło się wieczorem 20 stycznia w kościele ewangelicko-augsburskim Świętej Trójcy, zgromadziło przedstawicieli Kościołów zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej oraz Kościoła rzymskokatolickiego. Nabożeństwu w kościele św. Trójcy przewodniczył zwierzchnik Kościoła ewangelicko-augsburskiego biskup Janusz Jagucki. Homilię wygłosił metropolita warszawski abp. Kazimierz Nycz.

Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan, został zainicjowany w 1908 r. przez ks. Paula Wattsona. W tym roku przypada więc setna rocznica tego wydarzenia.

(na podstawie kai)

Zachęcamy do przeczytania:
Rada ds. Ekumenizmu Konferencji Episkopatu Polski – List na stulecie Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan (18-25 stycznia 2008)

Jan Paweł II – encyklika Ut unum sint (1995)
Jan Paweł II – homilia "Dążmy do pełnej jedności, jakiej pragnął Jezus" – Rzym, 29 VI 1999

Ważniejsze daty z historii ruchu ekumenicznego ze strony www.opoka.org.pl

Opublikowano 20.01.2008

ZOBACZ RÓWNIEŻ

To już tradycyjnie miesiąc metafizycznej refleksji, którą otwiera przed nami piękno muzyki
To był wyjątkowy dzień! Mieliśmy okazję przenieść się w czasie i poznać różne regiony etnograficzne Polski.
Rozmawiamy o kulturze w trudnych czasach. O kulturze, która przechowuje „przesłanie o czymś wyższym”, jest dowodem na wartość człowieka, pokazuje, że wybory są możliwe, i która opiera się na słuchaniu
Z okazji 25. rocznicy ogłoszenia encykliki zapraszamy do przeczytania artykułu „Jan Paweł II a sprawa Galileusza” na naszym portalu JP2online