Logo Centrum Myśli Jana Pawła II

Trwa projekt „Sztuka w drodze”

Na ulicach Warszawy pojawiły się billboardy i plakaty przystankowe z ilustracjami inspirowanymi nauczaniem Jana Pawła II o wolności. Prace przygotowali polscy artyści tworzący w nurcie urban artu. Akcja ma zachęcać do kontemplacji piękna w przestrzeni miasta oraz do zatrzymania się w codziennym biegu. Pomysłodawcą projektu „Sztuka w drodze” jest Centrum Myśli Jana Pawła II, warszawska instytucja kultury.

Do udziału w projekcie zaproszeni zostali polscy przedstawiciele urban artu młodego pokolenia: Sławomir ZBIOK Czajkowski, Mariusz Libel oraz Aleksandra Pulińska z Vera Icon. – Zależało nam, by w gronie twórców znaleźli się przedstawiciele bardzo różnych wrażliwości we współczesnej sztuce – tłumaczy Marcin Nowak, koordynator projektu „Sztuka w drodze”.

Jesteśmy w ciągłym biegu, coraz więcej naszego czasu spędzamy w drodze i na ulicach. Stąd pomysł, by efekty pracy twórczej artystów zamieścić nie w zamkniętej galerii sztuki czy muzeum, ale właśnie w przestrzeni miasta: – Ilustracje prezentowane w ramach miejskiej galerii nie są jednoznaczne. Zmuszają do myślenia, dają szerokie pole do interpretacji. To sposób, by zachęcić przechodniów do większej uważności i świadomej kontemplacji otaczającej nas przestrzeni  – dodaje Marcin Nowak.

Wstępem do pracy twórczej były dyskusje na temat wolności w nauczaniu papieża i aktualności tej wizji. Proces współpracy z artystami miał formę autentycznego dialogu, o którym pisał w „Liście do artystów” Jan Paweł II. Cieszy nas, że przedstawione prace są dalekie od dosłowności i cytowania – mówi Michał Senk, dyrektor Centrum Myśli Jana Pawła II.

Ilustracje wybitnych polskich przedstawicieli urban artu będzie można oglądać do końca listopada przy ulicy Senatorskiej 24 oraz na wybranych wiatach przystankowych w śródmieściu Warszawy.

Działaniom artystycznym w przestrzeni miasta towarzyszyć będą debaty w Centrum Sztuki Współczesnej – Zamku Ujazdowskim, które jest partnerem projektu. Pierwsza z nich, zatytułowana „Mural a ikona”, odbędzie się już 18 października o godzinie 18:00. Spotkanie poprowadzi Ewa Kiedio, głos w dyskusji zabiorą Filip Tofil, Rafał Roskowiński, Mateusz Środoń oraz o. Tomasz Biłka OP. Wstęp wolny. Więcej informacji na stronie www.centrumjp2.pl.

Projekt dofinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Opublikowano 05.10.2018

ZOBACZ RÓWNIEŻ

To był wyjątkowy dzień! Mieliśmy okazję przenieść się w czasie i poznać różne regiony etnograficzne Polski.
Rozmawiamy o kulturze w trudnych czasach. O kulturze, która przechowuje „przesłanie o czymś wyższym”, jest dowodem na wartość człowieka, pokazuje, że wybory są możliwe, i która opiera się na słuchaniu
Z okazji 25. rocznicy ogłoszenia encykliki zapraszamy do przeczytania artykułu „Jan Paweł II a sprawa Galileusza” na naszym portalu JP2online
Rekrutacja
Od 1 września do 10 października 2023 studenci warszawskich uczelni – zarówno publicznych, jak i prywatnych – mogą ubiegać się o stypendia m.st. Warszawy im. Jana Pawła II