Logo Centrum Myśli Jana Pawła II

Trwa nabór wniosków o stypendia m.st. Warszawy im. Jana Pawła II

Twoje dziecko ma dobre wyniki w nauce, a dodatkowo odnosi sukcesy sportowe, artystyczne, naukowe lub angażuje się społecznie? Do 1 sierpnia trwa nabór wniosków o stypendia m.st. Warszawy im. Jana Pawła II dla uczniów ze szkół podstawowych (począwszy od tych, którzy ukończyli trzecią klasę) i ponadpodstawowych uczących się w Warszawie. Stypendia są również skierowane do uczniów z Ukrainy.

Stypendia m.st. Warszawy im. Jana Pawła II adresowane są do uczniów i studentów uczących się w Warszawie, którzy mimo trudnych warunków materialnych, zdrowotnych bądź rodzinnych mają dobre wyniki w nauce oraz osiągają sukcesy naukowe, artystyczne, sportowe lub angażują się w różnorodne działania społeczne. To inicjatywa, której początki sięgają 2005 roku.

Stypendium dało mi dużą motywację do dalszej nauki i było wsparciem w rozwoju zainteresowań. Udało mi się na przykład kupić mikroskop, dzięki czemu mogłam spełnić swoje marzenie: zaczęłam zajmować się fotografią mikroskopową – opowiada Synthia, uczennica czwartej klasy.

Stypendia to nie tylko wsparcie finansowe, ale także autorski program edukacyjny, który umożliwia jego uczestnikom wszechstronny rozwój, zapewnia im możliwość realizowania własnych pomysłów, pobudza do podejmowania nowych wyzwań i stawiania sobie ambitnych celów.

Więcej informacji o kryteriach i dokumentacji: https://www.centrumjp2.pl/stypendia/jak-zostac-stypendysta/

Інформацію про стипендії українською мовою можна знайти: https://www.centrumjp2.pl/stypendia/як-стати-стипенд…ом-крок-за-кроком

Galeria

Opublikowano 08.03.2023

ZOBACZ RÓWNIEŻ

To był wyjątkowy dzień! Mieliśmy okazję przenieść się w czasie i poznać różne regiony etnograficzne Polski.
Rozmawiamy o kulturze w trudnych czasach. O kulturze, która przechowuje „przesłanie o czymś wyższym”, jest dowodem na wartość człowieka, pokazuje, że wybory są możliwe, i która opiera się na słuchaniu
Z okazji 25. rocznicy ogłoszenia encykliki zapraszamy do przeczytania artykułu „Jan Paweł II a sprawa Galileusza” na naszym portalu JP2online
Rekrutacja
Od 1 września do 10 października 2023 studenci warszawskich uczelni – zarówno publicznych, jak i prywatnych – mogą ubiegać się o stypendia m.st. Warszawy im. Jana Pawła II