Logo Centrum Myśli Jana Pawła II

Treść wspólnego apelu instytucji papieskich podpisany podczas Forum Inicjatyw Poświęconych Janowi Pawłowi II

APEL

FORUM INICJATYW POŚWIĘCONYCH JANOWI PAWŁOWI II

 

My, uczestnicy Forum Inicjatyw Poświęconych Janowi Pawłowi II, jesteśmy przekonani, że myśl i życie Jana Pawła II stanowią jeden z najcenniejszych skarbów dziedzictwa Polski.

Dwanaście lat po śmierci Papieża-Polaka istnieje wiele instytucji i podmiotów,
które intensywnie i twórczo upowszechniają Jego nauczanie. Spuścizna intelektualna Jana Pawła II i sposób, w jaki wpływał na współczesny świat, walkę o prawa człowieka i dbanie o jego integralny rozwój materialny, duchowy i religijny – nadal są wskazaniem dla nowych pokoleń Polaków oraz inspiracją dla wielu środowisk. Upływający czas ukazuje nam potrzebę aktywności w obszarze upowszechniania myśli Jana Pawła II. Wielkość pontyfikatu naszego Wielkiego Rodaka stanowi skarb, który nieustannie ubogaca pokolenia Polaków. Okazją do ponownego odkrycia
 i ukazania tego skarbu będzie 100. rocznica urodzin Ojca Świętego, która przypada w 2020 roku.

Dlatego apelujemy do Prezydenta RP, Parlamentu, Rządu i władz samorządowych
o aktywne włączenie się w te obchody i umocnienie etosu Jana Pawła II.

Apelujemy o utworzenie trzyletniego narodowego programu utrwalania dziedzictwa papieskiego w Polsce i na świecie. Niech uchwała upamiętniająca Jana Pawła II
z 2014 roku stanie się podstawą konkretnych działań. Wnosimy o wdrożenie programu operacyjnego umożliwiającego realizację działań instytucji, które zajmują się upowszechnianiem dziedzictwa Jana Pawła II. Kulminacją tych działań niech będą oficjalne obchody 100. rocznicy urodzin Ojca Świętego. Poddajemy także pod rozwagę uczynienie z daty 16 października oficjalnego święta narodowego oraz ustanowienie odznaczenia – orderu Świętego Jana Pawła II.

Apelujemy również do samorządów w Polsce. Papież przemierzający nasz kraj podczas swoich wizyt apostolskich był obecny w każdym regionie. Niech zatem miasta i gminy polskie aktywnie włączą się zarówno w świętowanie 100. rocznicy narodzin papieża w Wadowicach, jak i w późniejsze obchody upamiętniające postać Wielkiego Polaka. Niech nie zabraknie w nich „żywych pomników” poświęconych Janowi Pawłowi II, a inicjatywy Jemu dedykowane cieszą się szczególną opieką władz.

Apelujemy wreszcie do wszystkich organizacji pozarządowych, społecznych, edukacyjnych i kulturalnych o utrwalanie etosu Jana Pawła II w naszym kraju.
W żadnym programie wychowawczym kształtującym młode pokolenie Polaków
nie powinno zabraknąć odniesienia do nauczania naszego Wielkiego Rodaka.

My, reprezentanci instytucji, które już od lat są na tym polu zaangażowane, deklarujemy swoją otwartość, współpracę i uczestnictwo w szerokich konsultacjach społecznych. Etos Jana Pawła II posiada moc kształtowania Polaków odpowiedzialnych za przyszłość naszej Ojczyzny. Tylko wspólna praca wszystkich ludzi rozumiejących ten etos spowoduje, że przyszłe pokolenia będą kroczyć
po śladach największego z synów naszego narodu.

Opublikowano 30.03.2017

ZOBACZ RÓWNIEŻ

To już tradycyjnie miesiąc metafizycznej refleksji, którą otwiera przed nami piękno muzyki
To był wyjątkowy dzień! Mieliśmy okazję przenieść się w czasie i poznać różne regiony etnograficzne Polski.
Rozmawiamy o kulturze w trudnych czasach. O kulturze, która przechowuje „przesłanie o czymś wyższym”, jest dowodem na wartość człowieka, pokazuje, że wybory są możliwe, i która opiera się na słuchaniu
Z okazji 25. rocznicy ogłoszenia encykliki zapraszamy do przeczytania artykułu „Jan Paweł II a sprawa Galileusza” na naszym portalu JP2online