Logo Centrum Myśli Jana Pawła II

Transgeniczny trans!

W spotkaniu poświęconym bioetyce, inżynierii genetycznej, granicach eksperymentów biologicznych, biopolityce udział wzięli:

  • prof. Jan Hartman, filozof, wydawca i publicysta, kierownik Zakładu Filozofii i Bioetyki w Collegium Medicum na Uniwersytecie Jagiellońskim, redaktor naczelny „Principia”,
  • prof. Tadeusz Mazurczak, lekarz pediatria, zajmujący się genetyką kliniczną, Członek Rady Naukowej Instytutu Matki i Dziecka oraz Instytutu Genetyki Człowieka PAN,
  • o. dr Artur Filipowicz SJ, etyk, specjalizujący się w zakresie etyki politycznej i biopolityki. Adiunkt w Katedrze Etyki Społecznej i Politycznej Instytutu Politologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Pełni także funkcję p/o kierownika Katedry Teologii Moralnej Papieskiego Wydziału Teologicznego S. Bobolanum w Warszawie.

Spotkanie odbyło się 8 kwietnia 2008 roku.

 

Nagrania ze spotkania „Transgeniczny trans!

Wypowiedź prof. Jana Hartmana [flowplayer src=’/wp-content/uploads/2013/02/01_j_hartman1.mp3′ ]

Wypowiedź o. dr Artura Filipowicza [flowplayer src=’/wp-content/uploads/2013/02/02_o_a_filipowicz1.mp3′ ]

Wypowiedź prof. Tadeusza Mazurczaka [flowplayer src=’/wp-content/uploads/2013/02/03_t_mazurczak1.mp3′ ]

Odpowiedź 1 (J.H.) [flowplayer src=’/wp-content/uploads/2013/02/05_j_hartman-odp1.mp3′ ]

Odpowiedź 1 (A.F.) [flowplayer src=’/wp-content/uploads/2013/02/06_o_a_filipowicz-odp1.mp3′ ]

Odpowiedź 1 (T.M.) [flowplayer src=’/wp-content/uploads/2013/02/07_t_mazurczak-odp1.mp3′ ]

Odpowiedź 1 cd. (A.F.) [flowplayer src=’/wp-content/uploads/2013/02/08_o_a_filipowicz-odp1cd.mp3′ ]

Odpowiedź 2 (J.H.) [flowplayer src=’/wp-content/uploads/2013/02/10_j_hartman-odp2.mp3′ ]

Odpowiedź 2 (T.M.) [flowplayer src=’/wp-content/uploads/2013/02/11_t_mazurczak-odp2.mp3′ ]

Odpowiedź 2 (A.F.) [flowplayer src=’/wp-content/uploads/2013/02/12_o_a_filipowicz-odp2.mp3′ ]

Odpowiedź 2 cd. (J.H.) [flowplayer src=’/wp-content/uploads/2013/02/13_j_hartman-odp2.mp3′ ]

[nggallery id=221]

Opublikowano 08.04.2008

ZOBACZ RÓWNIEŻ

To już tradycyjnie miesiąc metafizycznej refleksji, którą otwiera przed nami piękno muzyki
To był wyjątkowy dzień! Mieliśmy okazję przenieść się w czasie i poznać różne regiony etnograficzne Polski.
Rozmawiamy o kulturze w trudnych czasach. O kulturze, która przechowuje „przesłanie o czymś wyższym”, jest dowodem na wartość człowieka, pokazuje, że wybory są możliwe, i która opiera się na słuchaniu
Z okazji 25. rocznicy ogłoszenia encykliki zapraszamy do przeczytania artykułu „Jan Paweł II a sprawa Galileusza” na naszym portalu JP2online