Logo Centrum Myśli Jana Pawła II

Terminy spotkań Kuźni 2011

Terminy

Spotykamy się w soboty…

 • 9 października 2010 – spotkanie integracyjno-wprowadzające
  miejsce: Centrum Myśli Jana Pawła II, ul. Foksal 11
 • 23-24 października 2010 – wyjazd integracyjno-warsztatowy
 • 20 listopada 2010
 • 11 grudnia 2010
 • 22 stycznia 2011
 • 12 lutego 2011
 • 19 marca 2011
 • 16 kwietnia 2011 (godz.13-18) – przygotowują uczestnicy projektu!
 • 21 maja 2011
 • ? czerwca – zakończenie cyklu spotkań

Warsztaty zazwyczaj będą się odbywać w godzinach: 10.00 – 14.00.

Miejsce

Będziemy spotykać się w różnych miejscach, czasem „w terenie” :).

Na pierwsze spotkanie, 9 października, zapraszamy do siedziby Centrum Myśli Jana Pawła II, ul. Foksal 11, domofon nr 30, piętro 3.

Opublikowano 23.01.2013

ZOBACZ RÓWNIEŻ

Wykorzystajcie nadchodzący czas na zapoznanie się z kryteriami przyznawania stypendiów. W tym miesiącu zapraszamy także na koncert naszego Chóru, wykłady oraz Dzień Stypendysty.
Poznawaj kino na leżakach i z międzykulturowej perspektywy! To unikalny w warszawskiej przestrzeni projekt integracji międzykulturowej poprzez sztukę filmową.
Festiwal Muzyka Pokoju Muzyka Wiary to przestrzeń dla twórców, którzy są otwarci na tradycje różnych kultur i religii. Obejmuje on koncerty i spotkania poświęcone wielokulturowości, tolerancji i wolności.
Centrum Myśli Jana Pawła II wspiera współpracę m.st. Warszawy z organizacjami wyznaniowymi różnych religii i denominacji. Co roku organizujemy spotkanie przedstawicieli mniejszości religijnych z Prezydentem m.st. Warszawy.